Händelse: Fördröjd diagnos av vulvacancer

Anmälningsdatum: 2020-01-14
Diarienummer: HSN/1282/2019
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO:

Patient söker hälsocentral pga underlivssmärtor. Genomgår inte fullständig adekvat undersökning och behandlas som misstänkt svampinfektion. Patienten söker upprepade gånger med fortsatta underlivsbesvär och får olika typer av läkemedelsbehandlingar. Först efter 5 månader uppstår misstanke om tumörsjukdom och patienten remitteras till kvinnoklinik där patienten får diagnos vulvacancer. Den fördröjda diagnosen har med stor sannolikhet pga tumörtillväxt inneburit en betydligt mer omfattande operation.

Bakomliggande bidragande orsaker som identifierats är bland annat bristfällig introduktion.