Händelse: Suicid i nära vårdkontakt

Anmälningsdatum: 2017-05-07
Diarienummer: RS/502/2017
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2017-05-18

Patient med upprepade kontakter med hälsocentral på grund av bland annat nedstämdhet. Patienten påträffas avliden efter fullbordat suicid två veckor efter senaste vårdkontakt med hälsocentral. Internutredning är genomförd