Händelse: Suicid i nära vårdkontakt

Anmälningsdatum: 2017-05-07
Diarienummer: RS/502/2017
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2017-05-18

Patient med upprepade kontakter med hälsocentral på grund av bland annat nedstämdhet. Patienten påträffas avliden efter fullbordat suicid två veckor efter senaste vårdkontakt med hälsocentral. Internutredning är genomförd

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214