Händelse: Suicid i nära vårdkontakt

Anmälningsdatum: 2017-08-31
Diarienummer: RS/1445/2017
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2017-09-07

Patient med pågeånde öppenvårdskontakt inom den specialiserade psykiatrin påträffas avliden efter fullbordat suicid.

Internutredning är genomförd.