Händelse: Suicid i nära vårdkontakt

Anmälningsdatum: 2017-08-31
Diarienummer: RS/1445/2017
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2017-09-07

Patient med pågeånde öppenvårdskontakt inom den specialiserade psykiatrin påträffas avliden efter fullbordat suicid.

Internutredning är genomförd.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214