Händelse: Suicid i nära vårdkontakt 

Anmälningsdatum: 2017-12-12
Diarienummer: RS/2311/2017
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2018-04-17

Patient som efter sluten psykiatrisk vård och öpppenvårdsbedöming inom specialistpsykiatrin överförs för vidare uppföljning inom primärvård. Primärvårdskontakt etableras. Patienten påträffas avliden efter fullbordad suicid. Utredning genomförd.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214