Händelse: Suicid i nära vårdkontakt 

Anmälningsdatum: 2017-12-12
Diarienummer: RS/2311/2017
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2018-04-17

Patient som efter sluten psykiatrisk vård och öpppenvårdsbedöming inom specialistpsykiatrin överförs för vidare uppföljning inom primärvård. Primärvårdskontakt etableras. Patienten påträffas avliden efter fullbordad suicid. Utredning genomförd.