Förnybart 2030

För ökad produktion och användning av förnybara drivmedel i Mellersta Norrland.

Förnybart 2030 arbetar utifrån målbilden att Jämtlands och Västernorrlands län ska vara fossilbränslefria år 2030. Vårt fokus ligger på att öka takten på omställningen till hållbara drivmedel främst för den tunga vägtrafiken och för arbetsmaskiner, samt till viss del flyg och sjöfart.

Exempel på aktiviteter

  • Arrangerande av webbinarier.
  • Tar fram regionala planer för ladd- och tankstationer för hållbara drivmedel.
  • Arbeta fram en standard som säkerställer att ladd- och tankinfrastruktur blir tillgänglig för alla.
  • Samordna och stötta nätverk, exempelvis arbetsgruppen för vätgas och arbetsgruppen för el i transportsektorn.
  • Aktiviteter för utsläppsfri och förnybar offentlig upphandling.
  • Aktiviteter för ökad jämställdhet och inkludering i transportbranschen.
 

Finansiärer

Logotyper för finansiärer i detta projekt.

Information om projektet

Projekttid: 2023-09-01 t.o.m. 2026-12-31

Budget: 13 890 998 kronor

Projektägare: Energikontoret Jämtland Härjedalen

Projektpartners: BioFuel Region och Region Västernorrland

Kontaktuppgifter

Huvudprojektledare:
Elisabeth Wickzell
073 - 712 50 78
elisabeth.wickzell@regionjh.se

Rebecka Andersson
063 - 14 76 57
rebecka.andersson@regionjh.se

Medprojektledare Region Jämtland Härjedalen:
Martin Danielsson
063 - 14 76 66
martin.danielsson@regionjh.se

Kommunikatör:
Linnéa Karlsson
076 - 138 61 28
linnea.karlsson@regionjh.se

Medprojektledare BioFuel Region:
Johan Lagrelius
070 - 345 25 56
johan.lagrelius@biofuelregion.se,

Hanna Olovsson
070 - 331 54 34
hanna.olovsson@biofuelregion.se

Medprojektledare Region Västernorrland:
David Tengerström
076 - 141 17 33
david.tengerstrom@rvn.se