Välkommen, buerie båeteme, till Energikontoret Jämtland Härjedalen

Vi arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Energikontoret stöttar företag, organisationer och privatpersoner och jobbar på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner.

Välkommen, buerie båeteme, till Energikontoret Jämtland Härjedalen

Vi arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Energikontoret stöttar företag, organisationer och privatpersoner och jobbar på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner.

Nyheter

Våra projekt

Tecknad bild på eldrivna fordon i ett Jämtländskt skogs- och fjällandskap.

Förnybart 2030

Satsningen verkar för ökad produktion och användning av förnybara drivmedel i mellersta Norrland. Satsningen är främst inriktad på tung vägtrafik och arbetsmaskiner.

Bild på Döda fallet i Ragunda. I förgrunden syns omgivande tallar, i mitten ett mindre vattendrag och enorma stenrösen. I bakgrundsbilden syns mer skog och utsikt över en avlägsen sjö och fjälltoppar.

Fossilfria destinationer och besöksmål

Satsningen verkar för att stötta den gröna omställningen hos länets besöksmål och destinationer och därigenom stärka deras konkurrenskraft.

Två personer sitter vid ett bord och pratar med varandra.

Kommunala energi­rådgivningen

Vi erbjuder privatpersoner, små och medelstora företag samt föreningar gratis och opartisk rådgivning kring energieffektivisering och hur du kan minska din klimatpåverkan.

Bild på en ung yrkesperson i arbetskläder och skyddsglasögon i industriell miljö.

I energi- och fastighets­nätverk ingår tjänste­personer från länets kommuner, kommunala fastighets­bolag samt Regionens fastighets­enhet och Landstings­bostäder. Syftet är att utveckla samarbetet kring gemensamma energi- och fastighets­frågor.