Energi- och fastighetsnätverket

I Energi- och fastighetsnätverket för offentliga aktörer i Jämtlands län ingår tjänstepersoner från länets kommuner, kommunala fastighetsbolag samt Regionens fastighetsenhet och Landstingsbostäder. Syftet är att utveckla samarbetet kring gemensamma energi- och fastighetsfrågor.

Samverkan sker genom regelbundna nätverksmöten som varvas med föreläsningar, utbildningar och studiebesök. Aktörerna har själva finansierat en samordnare på Energikontoret Jämtland Härjedalen.

Nätverket har som mål att:

  • Öka takten och minska kostnader för energirenoveringar med hög miljöprestanda i berörda parters fastigheter i Jämtlands län genom att dela erfarenheter, kunskap och idéer.
  • Höja kompetensen och samtidigt minska kostnaderna för utbildningar, fortbildningar och andra gemensamma behov genom samordning och samverkan.