Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet innebär att alla från 24 år kan få bidrag till tandvård. Dels genom ett allmänt tandvårdsbidrag och dels genom en tandvårdsersättning, som skyddar dig mot höga kostnader.

Allmänt tandvårdsbidrag
Är du 24 år eller äldre får du ett bidrag som kan användas som delbetalning för din tandvård. Bidraget varierar beroende på din ålder: Är du 24-29 år blir bidraget 300 kr per år. Är du 30-64 år blir bidraget 150 kr per år. Är du 65 år och äldre blir bidraget 300 kr per år.
Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i max två år. När du vill använda dig av tandvårdsbidraget meddelar du det vid ditt besök hos oss.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader.
Staten har fastställt en referensprislista med aktuella riktpriser. Folktandvården i region Jämtland Härjedalen har priser som motsvarar referenspriserna.

För tandvård upp till 3 000 kr enligt referensprislistan betalar vuxna patienter fullt pris. Det allmänna tandvårdsbidraget kan också användas som delbetalning.För kostnader mellan 3 000 - 15 000 kronor får man 50 % genom tandvårdsersättningen. Kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts till 85 %.

Frisktandvård innebär att man kan sluta ett avtal om en fast årlig avgift för tandvård. Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning för avtal som tecknas efter den 1 juli 2008. Frisktandvården kallades tidigare abonnemangstandvård.