Tandvårdsinformation

Beställarenheten administrerar Region JämtlandHärjedalens tandvårdsstöd samt Fritt tandläkarval för barn och unga vuxna.

Postadress:

Beställarenheten

Box 654

831 27 ÖSTERSUND

Besöksadress:

Regionens hus, Kyrkgatan 12, Hus 3 plan 3

Fakturareferens Barntandvård

400612

Fakturareferens Nödvändig tandvård

400613