VÄLKOMMEN TILL ENERGIKONTORET!

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Du som företag, organisation och privatperson kan vända dig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter.

Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Välkommen att höra av dig till oss!
energikontoret@regionjh.se

Följ oss på Linkedin

Facebook

Aktuellt

Illustration på olika sätt att spara energi.

Energikontoren Sverige har i samarbete med Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen tagit fram en broschyr med tips hur du kan spara energi hemma.

Lyssna på podden Öka takten!

Öka takten är Energikontoret Jämtland Härjedalens podd. Vi vill öka takten i omställningen till ett fossilfritt och energismart samhälle.

Följ oss på LinkedIn!

Genom att följa oss på LinkedIn kan du lättare ta del av event och nyheter, omvärldsbevakning och annat kul som vi sysslar med!

Grön bild med texten Vi arbetar för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan

Energi- och klimatrådgivningen

energirad.se kan du läsa mer om vad du kan få hjälp med och hitta massa tips och inspiration för energieffektivisering hemma, i företaget eller föreningen.