Barn- och ungdomspsykiatrin välkomnar en Psykolog

Arbetsplatsbeskrivning

Barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) verksamheten är placerad i Östersund, men är en resurs för hela Jämtlands län, organisatoriskt ingår BUP i område Barn- och unga vuxna. I området ingår förutom Barn- och ungdomspsykiatrin även Barn och- ungdomshabiliteringen (BUH), Föräldra- och barnhälsan (FBH) samt Vuxenhabiliteringen (VH). Verksamheterna är samlokaliserade i Östersund på Köpmangatan 24 i nyrenoverade lokaler, och möjligheterna att samverka inom BUP och med övriga verksamheter i huset är goda. På BUP arbetar idag 20 psykologer varav 6 specialistpsykologer. Ett antal PTP psykologer, psykologkandidater och psykologassistenter finns också alltid i verksamheten. Enheten har 1 psykolog med ledningsansvar (PLA). Här finns alltså gott om psykologkollegor för utbyte av erfarenheter, kunskaper och idéer med stora möjligheter till utveckling både för dig och verksamheten.
Vi välkomnar nu ytterligare en Psykolog till vår arbetsplats!

Arbetsbeskrivning

Som Psykolog kommer du att ingå i ett av våra öppenvårdsteam . I teamet finns bl.a. psykologer, socionomer och läkare. Vi söker en Psykolog som vill arbeta med hela det barnpsykiatriska utrednings- och behandlingsspektrumet. I arbetet ingår också att samarbeta med vårdgrannar, oftast socialtjänst och elevhälsa. Möjlighet till fördjupade arbetsuppgifter kring olika behandlingsmetoder (t.ex. internetbehandling, gruppbehandling etc.) eller specifika behandlingar för olika diagnosgrupper finns. Ange gärna i ansökan om du har sådana önskemål.

Kvalifikationer

Leg. Psykolog. Erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatri och traumabehandling är meriterande. Likaså specialistkompetens inom neuropsykologi, psykologisk behandling, eller klinisk barn- och ungdomspsykologi.
Möjlighet finns till specialistutbildning inom neuropsykologi, psykologisk behandling eller klinisk barn- och ungdomspsykologi. För psykologer under specialistutbildning inom regionen finns ST-studierektor och väl utarbetat program enligt regionens karriärvägar för psykologer. Psykologer med specialistkompetens erbjuds tjänst som specialistpsykolog.

Andra uppgifter

Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Lotta Larsson
Enhetschef
Telefon: 076-1091878
Email: charlotte.larson@regionjh.se
Namn: Lisa Fröst Björnsdotter
Psykolog/Teamledare
Telefon: 063-153937
Email: Lisa.bjornsdotter@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Sara Ling
Psykolog
Telefon: 063–153359
Email: sara.ling@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/59/2024
Sista ansökningsdag: 2024-02-18

Ansök nu

.