Välkommen till AT i Jämtland Härjedalen

Varför göra AT i Jämtland Härjedalen?

Därför att här kan du på ett fantasiskt sätt kombinera en bra, genomtänkt AT-utbildning med ett mångsidigt socialt liv. Du kommer till en AT-grupp med inflytande på utbildningsinnehåll och mycket gemenskap även utanför jobbet.

Centrum för vården i Region Jämtland Härjedalen finns på sjukhuset i Östersund. Jämtlands län är stort till ytan men glest befolkat. Det gör att sjukhuset är förhållandevis lite till antalet anställda, men stort till specialkompetensen. Här kombineras alltså det mindre sjukhusets goda egenskaper med allsidigheten hos ett större sjukhus. Det gör att du som AT-läkare kommer att ta hand om alla sorters patienter. Sjukhuset är centralt beläget, inom gång- eller cykelavstånd för dig som väljer att bo i stan.

De många gånger stora avstånden förutsätter en väl utbyggd primärvård med hälsocentraler runt om i länet. Med upp till 30 mil till sjukhuset är det inte alltid någon lösning att skicka patienten vidare till sjukhuset. Personalen ute på hälsocentralerna får alltså möta och bedöma en mängd olika skador, sjukdomar och problem.

Som svar på frågan i rubriken
— Vi tror att du skulle stortrivas i Jämtland Härjedalen och få en bra start på din läkarbana med många möjligheter till en suverän fritid oavsett vad dina intressen är. Du får en bred utbildning, blir snabbt en del av arbetsgruppen på din klinikplacering och du har en AT-chef som följer dig under hela utbildningen.