Utbilda dig

Region Jämtland Härjedalen har som mål att utveckla och rekrytera medarbetare med olika kunskap, erfarenhet, kön och inriktning. På detta sätt stärker vi organisationens och medarbetarnas möjligheter att möta framtiden.

Vår verksamhet grundar sig på medarbetarnas samlade kompetens och vi vill ge förutsättningar och uppmuntra tlll lärande och kompetensutveckling. Inom Region Jämtland Härjedalen samlas ungefär 130 olika yrken - allt från distriktsläkare, tandsköterskor och bioanalytiker till chaffuörer, arkietekter och kommunikatörer.

Region Jämtland Härjedalen driver även folkhögskolorna Birka i Ås och Bäckedal i Sveg.