BT-läkare – bastjänstgöring införs 2021

Nästa höst görs läkarutbildningen om. En del i det är att införa bastjänstgöring som på sikt ska ersätta allmäntjänstgöringen. Under våren börjar de regionala förberedelserna inför infasningen.

Från höstterminen 2021 görs den svenska läkarutbildningen om och förlängs från fem och ett halvt till sex år. De nya studenterna kommer också ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen direkt efter examen, och sedan göra bastjänstgöring (BT). BT blir en fristående, inledande, del i specialiseringstjänstgöringen (ST).

På sikt kommer den nuvarande allmäntjänstgöringen (AT) upphöra, men parallellt med att bastjänstgöringen fasas in så fortsätter AT-systemet gälla för alla som går det nuvarande läkarprogrammet.

Hur kommer bastjänstgöringen att fungera?

Normtiden för BT är ungefär ett år. Målet är att öka graden av självständighet i yrket och BT kommer att innehålla två obligatoriska placeringar, en inom primärvård och en inom akut sjukvård. Utöver det ingår ytterligare maximalt två placeringar. Kunskaper inom psykiatri beaktas särskilt och ett av lärandemålen handlar om psykiatriska sjukdomstillstånd.

Vad händer nu?

Just nu arbetar vi med att ta fram en plan för hur BT-tjänstgöringen ska utformas och införas i Region Jämtland Härjedalen. De riktar sig då till läkare som har svensk läkarlegitimation baserad på europeisk legitimationsgrundande läkarexamen, utan krav på genomförd AT. Läkare med den nya svenska grundutbildningen kommer, som det ser ut nu, att påbörja sin bastjänstgöring först hösten 2027.