Nyhetsbrev Hälsa i Jämtlands län

Innehåll: Recept på social aktivitet på G, Nu har regionens folkhälsosida fått ett ansiktslyft, Kulturaktiviteter kan bidra till
bättre folkhälsa, Rekordmånga ansökningar till Årets folkhälsoinsats, Hälsa på lika villkor - på kommunnivå och Konsultationslag - Samers rätt till ... Samt utbildningsinbjudningar till Sexuell hälsa i patientmötet, Diplomerad tobaksavvänjning och FaR Fysisk aktivitet på recept.

Till nyhetsbrevets sida på hemsidan HÄR
Till nyhetsbrevet i sin helhet HÄR Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.