Nationella avtalet för extern bemanning, läkare och sjuksköterskor

Extern bemanning är när bemanning genom egna anställda inom hälso- och sjukvården av någon anledning inte är möjlig och personal därför måste hyras in externt. Bemanningsföretag finns upphandlade via Nationella Avtalet, hyrpersonal inom hälso- och sjukvård.

Här hittar du information för upphandlade leverantörer som lämnar anbud till Region Jämtland Härjedalen.

Svar på avrop

Anbud på avrop lämnas i vårt systemstöd Bemlo.

Efter tilldelning accepteras ert anbud i Bemlo. Därefter har ni två arbetsdagar på er att bekräfta detta. Er bekräftelse räknas som orderbekräftelse. Underlåtenhet att utfärda en orderbekräftelse är att likställa med ett avtalsbrott vilket kan leda till karantän och/eller hävning av avtal, se punkt 24 i avtalet. Eventuell utebliven orderbekräftelse rapporteras vidare till Övergripande Nationella avtalsförvaltningsgruppen för vidare hantering.

Krav vid presentationer

 • IVO (max 6 månader gamla) Eventuella anmälningar ska också bifogas.
 • HOSP (max 6 månader gamla)
 • CV på svenska, tydligt utformat med detaljerade information kring när, vart konsulten tjänstgjort
 • 2 st referenser
 • HLR Intyg ska bifogas eller om kursen ska genomföras innan tjänstgöringen ska datumet framgå i presentationen
 • Personbevis vid åberopande av reseschablon (max 3 månader gammalt)
 • Samt övriga skallkrav uppfyllda

Referenser

2 st referenser utgöras av chef eller motsvarande på konsultens senaste två (2) uppdrag/anställningar. Kontaktuppgifter till referenterna ska anges.
Referentreferaten ska innehålla samtliga nedanstående frågeområden som ska bifogas
avropsmallen.

Frågeområden

 1. Medicinsk/omvårdnads kompetens
 2. Samarbetsförmåga
 3. Följsamhet till rutiner, medicinska riktlinjer och arbetstider
 4. Kommunikativ förmåga
 5. Bemötande

Reseschablon

Tidrapporter

Tidrapporten ska vara signerad av både tjänstgörande person och ansvarig hos verksamheten.

Smittskydd och vårdhygien

Leverantören förbinder sig att följa respektive beställarens rutiner för vårdhygien och smittskydd.

Viktiga dokument från smittskydd och vårdhygien

Fakturering

Fakturainformation finns under översikt i Bemlo på respektive avrop.
Fakturan måste innehålla:

 • Avtalsnummer
 • Behörig beställare
 • Beställarens ID-nr (fakturareferens)
 • Uppdragsgivare - enhet/avdelning
 • Datum och tid då uppdraget genomfördes
 • Konsultens namn
 • Konsultens yrkeskategori
 • Antal timmar (ska specificeras med aktuellt timpris)
 • Avdrag för eventuell introduktion (ska specificeras med antal timmar)
 • Avdrag för eventuella raster under uppdraget
 • Bifoga signerad tidrapport
 • Fakturering av reseschablon, se information om ovan

Mer information

Generell fakturainformation för Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att läsa avtalet med bilagor samt frågor och svar, hänvisar vi till Västra Götalandsregionen. Länk till annan webbplats.