Lämna förslag

För att få ett varierat utbud av aktiviteter i vår personalförening behöver vi din hjälp med aktivitetsförslag.

Fyll i och skicka ditt aktivitetsförslag i formuläret nedan.

Dina uppgifter:
Dina uppgifter:

på personalföreningens verksamhet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214