Kontakt

Skriv tabellbeskrivning här

Inköpschef

Lena Larsson

063-14 77 28

Skriv tabellbeskrivning här

Avtalscontroller

Lena Book 

063-14 78 07

Skriv tabellbeskrivning här

Materialkonsulent

Gunilla Lirell

063-14 77 21
Skriv tabellbeskrivning här

Inköp

Stina Eklid

063-14 77 89

Skriv tabellbeskrivning här

Upphandlare

Varor & tjänster

Charlott Skoog

063-14 77 46


Camilla Öyen

063-14 77 15


Josefin Hjelte

063-14 77 95


Odd Åkerlind

063-14 77 30


Per Wallenhed

063-14 77 17


Ingemar Jonsson

063-14 77 41


Skriv tabellbeskrivning här

Upphandlare

Tandvård

Stina Eklid

063-14 77 89


Skriv tabellbeskrivning här

Upphandlare

Medicinteknisk utrustning

Thord Jonsson

063-14 78 09

Skriv tabellbeskrivning här

Upphandlare

Förbrukningsartiklar sjukvård

Kristine Solem

063-14 78 04

Nadja Isberg (föräldraledig)

063-14 77 39

Marika Andersson

063-14 77 39

Lena Olofsson

063-14 77 32

Skriv tabellbeskrivning här

Bemanningstjänster/Avrop

Handläggare

Jeanette Forsgren          

063-15 69 43

Erik Örlander

063-15 53 39

Anna-Lena Månsson

063-14 77 13

Skriv tabellbeskrivning här

Hållbarhetsfrågor, strateg


Karin Lonaeus

063-14 77 23

Skriv tabellbeskrivning här

E-handel.
Projektledning/ekonom


Jill Ambrose

063-14 77 52

Skriv tabellbeskrivning här

E-handel. Administratör


Melinda Hednoff

063-14 77 07