Jämställdhet, våld i nära relation och barnrätt

Sidorna visar stödinformation inom arbetet med jämställdhet, Våld i nära relation samt arbetet inom barnrättsfrågor

Inom Region Jämtland Härjedalen är principen om allas lika värde central för att säkerställa hållbart utvecklingsarbete i alla sammanhang. Vårt arbete grundar sig på en rättighetsbaserad strategi, vilket fokuserar på att skydda och främja mänskliga rättigheter. Det innebär att vi strävar efter att främja jämställdhet och jämlikhet, verka för rättvisa och visa respekt för alla människors grundläggande rättigheter. En viktig del av detta arbete är att också integrera ett barnrättsperspektiv.

Handavtryck i olika färger

Barnrättsfrågor

Kommer inom kort