Nedladdning

Om din närmaste chef/behörighetsbeställare har beställt VPN-behörighet åt dig, kan du använda de följande instruktionerna och filerna för att ansluta till Region Jämtland Härjedalens Citrix-miljö via VPN (Virtual Private Network), och då logga in med SITHS-kort i din smartkortsläsare eller logga in med användarnamn och lösenord samt OTP (One Time Password) i din mobiltelefon.

Logga in i Citrix hemifrån med SITHS-kort i smartkortsläsare
Om du använder en privat PC med SITHS-kort i smartkortsläsare, behöver du följa instruktionerna i dokumentet SITHS-VPN Fjärranslutning för att:

 1. Ladda ner och installera de följande tre mjukvarorna i PC:n.

  »Drivrutiner för kortläsare

  https://www.hidglobal.com/drivers/39910

  »NetID
  https://service.secmaker.com/siths/

  »Citrix Workspace
  https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html

 2. Ansluta smartkortläsaren till en av PC:ns USB-portar samt sätt i SITHS-kortet i smartkortsläsaren.
 3. Starta om PC:n.
 4. Logga in i Citrix via sidan https://extern.regionjh.se.

Logga in i Citrix hemifrån med engångslösenord (OTP) i mobiltelefon
Om du använder en privat PC, saknar smartkortsläsare och i stället vill logga in med engångslösenord (OTP) i din mobiltelefon, behöver du följa instruktionerna i dokumentet OTP user instructions.


Lyssna på Cosmic-diktat hemifrån
Installera dikteringsmodulen som finns i ZIP-arkivet Dikteringsmodul.zip, om du vill kunna lyssna på Cosmic-diktat hemifrån.

Kontakta helpdesk vid frågor!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se