Nytt nyhetsflöde gällande vård och behandling

Region Jämtland Härjedalen startar ett nytt nyhetsflöde för att kommunicera nyheter om vård och behandling. Nyhetsflödet ligger på regionjh.se och går att prenumerera på.

Syftet med det nya flödet är att kommunicera nyheter på ett mer samlat sätt, så att fler nås av nyheterna.

Nyheterna rör lokal information som berör fler än ett verksamhetsområde, och inkluderar länkar till dokument som behövs som stöd i det kliniska vårdmötet. Nyheterna vänder sig i första hand till vårdpersonal, men även till stöd- och ledningsfunktioner.

Medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen kan se nyhetsflödet på sin startsida på regionens intranät Insidan.

Vill du publicera något?

Om du ser behov av att publicera en nyhet gällande vård och behandling, kontakta Marit Nääs, verksamhetsutvecklingsstrateg och samordnare för kunskapsstyrningen.

E-post: marit.naas@regionjh.se