Ny webbsida för programområde infektionssjukdomar

Nu publiceras en ny typ av sida på vårdgivardelen på regionjh.se. Sidan ska fungera som hemvist för all information inom de olika programområdena som Region Jämtland Härjedalen har i kunskapsstyrningen.

Syftet är att det ska bli enkelt för vårdpersonal och partners att hitta all information som är knuten till respektive programområde. På sidan kan du hitta

  • de rutiner och dokument som finns kopplade till programområdet
  • nyheter och uppdateringar som kopplar an till området – exempelvis restnoterade läkemedel, samt vård och behandling
  • länkar till annat relevant innehåll.

Viktig del av ny vårdgivarwebb

Programområdessidorna kommer att bli centrala på Region Jämtland Härjedalens nya vårdgivarwebb som planeras att lanseras under 2024. På den nya vårdgivarwebben kommer även kopplingen till det nationella kliniska kunskapsstödet (NKK) att bli tydligare. I dagsläget är det bara infektionssjukdomar som har en sida, men målet är att alla programområden ska få en sådan här webbaserad hemvist för göra det lättare för vårdens medarbetare att hitta rätt information.

De flesta medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen kommer att kunna hitta programområdena från sin startsida på intranätet genom länken Vård- och behandlingsstöd – regionjh.se.

Gå till Vård och behandlingsstöd och klicka dig in på Infektionssjukdomar så får du se den nya sidan.

Frågor eller kommentarer?

Kontakta gärna oss som jobbar med den nya sidan:

Marit Nääs, samordnare kunskapsstyrningen: marit.naas@regionjh.se

Kristoffer Östgren, webbstrateg: kristoffer.ostgren@regionjh.se