Interna vidareutbildningar för läkare

Prenumerera på läkarutbildningar

Hantera prenumeration

Följande kurser är på gång och öppna för anmälan:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214