Kultur och samiskt stipendium

Område Kultur har särskilda uppdrag att främja nationella minoriteters kultur. När det gäller samisk kultur så har regionen ett avtal med Gaaltije och inom ramen för våra egna verksamheter så genomförs egna program och aktiviteter.

Exempel på aktiviteter som regionen har genomfört är musikteaterföreställningen Plupp i samarbete med Samiska Teatern i Mo i Rana. Filmfestivaler, konstutsällningar samt språk- och litteraturfrämjande aktiviteter är även exempel på insatser som främjar samisk kultur. Regionen ger även stöd och bidrag till externa aktörer där Lopme Naestie i Funäsdalen får ett särskilt bidrag.

Region Jämtland Härjedalen delar årligen ut ett samiskt kulturstipendium. Det tilldelas en person som är bördig från eller verksam i Jämtland Härjedalen och som har medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet. Det samiska stipendiet kan sökas för egen del. Det går även bra att nominera någon till stipendiet. Till stipendieansökan ska det bifogas en motivering och styrkta kopior av de handlingar och intyg som den sökande vill åberopa. Ansöknings/nomineringsperiod är från januari till mars.

Mer information om stipendiet se HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.