Samverkan med sanks

  • Patienten kan få en remiss Länk till annan webbplats. för vård hos SANKS.
  • Behandlaren i Jämtland Härjedalen kan få handledning eller konsultation av SANKS
  • Behandlare i Jämtland Härjedalen och en behandlare på SANKS kan samarbeta för att ge patienten en så bra vård som möjligt.

SANKS har sin huvudsakliga verksamhet i Karasjok i Finnmark, men det finns också filialer i Snåsa, Röros och Oslo. Patienten kan få vård i Finnmark eller på någon av SANKS filialer.

Patienten kan få vård i Finnmark eller på någon av SANKS filialer.

Om patienten är intresserad av vård hos SANKS så ska hen ta upp det med sin behandlare i Region Jämtland Härjedalen.

För patienter som ska åka iväg för att få vård hos SANKS är det bra att veta att:

  • Patienten får en fast vårdkontakt utsedd av Region Jämtland Härjedalen
  • det är en fasta vårdkontakten som patienten kontaktar för att boka sjukresa till SANKS. Det gäller även återbesök.

Avtalet omfattar primärvården, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin i Region Jämtland Härjedalen.

Samarbetsavtalet förnyades för ytterligare tre år i november 2021.