Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Prova att vara tobaksfri
  Är du en av de som röker eller snusar regelbundet? Du vet säkert redan att det är farligt, och varför. Istället för att berätta om det tipsar 1177 Vårdguiden om en app du kan använda för att ta kontroll över ditt tobakssug.

 • Tertialrapport och åtgärder för kostnadsminskningar
  Regionstyrelsen godkände tertialrapporten efter april samt regiondirektörens rapport kring åtgärder för kostnadsminskningar. Beslut togs även om pristagare för årets hälsoinsats.


 • Fler fysiska möten på de nya lättakuterna
  Mindre väntan, bättre tillgänglighet och fler fysiska möten. Nu har alla Östersunds hälsocentraler öppnat lättakuter – vilket gör det lättare för patienter att snabbt komma in och få hjälp.

 • HBTQ-certifiering – hållbarhet och långsiktighet
  Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Först ut i Region Jämtland Härjedalen är akutpsykiatriska mottagningen och KIM, könsidentitetsmottagningen.


 • Ny järnvägsviadukt i Stora Helvetet
  Utskottet för infrastruktur och kommunikationer besökte 23 maj bygget av ny järnvägsviadukt i Stora Helvetet.

 • High-tech i glesbygden
  Dialyspatienter i Region Jämtland Härjedalen slipper nu långa resor och mycket krångel när Östersund som tredje sjukhus i Sverige erbjuder en ny maskin för dialys i hemmet som styrs på distans via nätet.– Det blir en större frihet för patienten, säger Caroline Andersson, sjuksköterska.

 • Primus möter Berta Hansson
  Det hände sig en solig sommardag i Hammerdal, faktiskt för ganska länge sedan nu. Berta Hansson bjöd hem PMP. Vad de två konstnärerna samtalade om är det bara dom som vet, men nu är stunden kommen när det är dags för Primus Mortimer Petterson att via deras respektive konstverk bjuda igen. I ”Utflykt” möts Berta och Primus ännu en gång, och den här gången är även du och jag välkomna att delta.

 • Hur kan vi verka för hållbara transporter i Jämtlands län?
  För att åkeriföretagen ska kunna leverera hållbara transporter och kunna bidra till klimatmålen krävs tydlighet i beställarrollen vid offentliga och privata upphandlingar. Vi vill bjuda in dig som är inköpare, politiker, beställare och upphandlare till ett halvdagsseminarium.


 • Regionen laddar för nya eldrivna tjänstebilar
  Med sikte på att bli en fossilfri region satsar nu Region Jämtland Härjedalen på att hela tjänstebilsflottan ska bli eldriven.


 • Lions fixade Hjälpredan till barnkliniken 
  Tack vare en insamling av Lions Brunkullan kunde barnkliniken på Östersunds sjukhus köpa in boken Hjälpredan för att dela ut till klinikens barn och ungdomar med typ 1 diabetes.


 • Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies
  Med Rocka munnen flyttar Folktandvården in i svenska hem och telefoner. Appen som innehåller både spel och timer ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

 • "Alla spelare behövs på plan"
  Hon reser runt i Sverige och världen som expertdomare på VM- och SM-tävlingar i omvårdnad, drillar landslagstävlande till medaljer och är eftertraktad chefsexpert ute i Europa. Men det är neuro- och strokeenheten i Östersund undersköterskan Cina Johansson kallar hemma.

 • Stormöte hölls om att Kälarne hälsocentral blir filial
  Den första juni övergår Kälarne hälsocentral till att bli en filial. I tisdags samlades ett 70-tal åhörare i Kälarne för att få information om vad förändringen innebär för patienter och invånare.

 • De värnar de mest utsatta barnen
  Barnskyddsteamet vid barnkliniken i Östersund har bara två år på nacken, men har som arbetsgrupp redan hunnit göra skillnad för barn som det finns oro för far illa. Rutindokument har upprättats och teamet har även stöttat vårdpersonal vid ärenden där barn misstänkts fara illa, och spridit sin kunskap i ämnet till delar av den övriga organisationen. Men fortfarande väntar man på ett faktiskt uppdrag från sin arbetsgivare regionen.


 • Årets handledare heter Margareta!
  - Jag är väldigt glad och hedrad, och tycker också att det känns kul att vi som arbetar ute i glesbygden uppmärksammas!Ett fint diplom och framför allt en stor ära. Margareta Månsson Svenstavik – årets handledare i primärvården 2018.

 • Full fart på ambulanserna i stan
  Fler ambulanser på vägarna i Östersund med omnejd när ambulanssjuksköterskor utbildas.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se