Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Övning av extrema situationer kan rädda liv
  Våldsamma attacker där en gärningsperson försöker skada eller döda så många människor som möjligt är ovanliga – men inte osannolika. Ambulanspersonalen i Region Jämtland Härjedalen är några av dem som behöver vara beredda på det värsta.

 • Dags att förbereda ansökningar till ny programperiod
  Här kan du ta del av utkasten till EU:s program för perioden 2021-2027 och annat material och länkar som ger relevant information.


 • Tre snabba till Thomas Drevhammar nybliven docent
  - Det är både möjligt och roligt att fortsätta med forskning, doktorander och grundutbildning på ett litet sjukhus. Jag tror också det är viktigt att forskare fortsätter arbeta i kliniken, det gäller inte minst sjuksköterskor.


 • Nytt avtal kortar köerna till gynekologiska läkarbesök
  Kvinnokliniken på Östersunds sjukhus har upphandlat ett avtal med hälsocentralen Fjällvivan i Östersund för utförande av cirka 800 gynekologiska läkarbesök innan årets slut. Detta för att korta köerna och erbjuda snabbare tillgång till vissa besök.

 • Först ut i landet! Hjälpmedel mer tillgängliga tack vare utlämningsskåp
  - Vi fick den här idén om hur vi skulle kunna göra våra hjälpmedel mer tillgängliga för våra medborgare, genom att möjliggöra uthämtning även på tider när Hjälpmedelscentralen inte är bemannad, berättar enhetschef Åsa Trolle.


 • Nationella strokedagen
  - Vi vill passa på att informera om stroke, och just idag är temat rehabilitering. För personer som drabbas av en stroke handlar det faktiskt om en livslång rehabilitering, slår Jan Christer Johansson, ordförande i länets strokeförening, fast.


 • Lägesrapport 2022-05-11 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

 • Förre hälso- och sjukvårdsdirektörens avslut granskas av oberoende utredning
  Med anledning av avslutandet av förre hälso- och sjukvårdsdirektörens anställning initierar nu den blågröna majoriteten en oberoende utredning. Stöd i utredningen kommer att begäras av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och syftar till att klargöra om regionen har brustit i sitt agerande.

 • Markus Falk disputerar på CPAP-behandling för nyfödda
  - Jag blir som mest stolt när vården konkret kan förbättras på grund av vad vi gjort.Han kommer ursprungligen från Göteborg men gick sin läkarutbildning i Umeå. Inför sin AT-tjänstgöring 2003 såg han sig om i Sverige, och vacker omgivning i kombination med ett bra och lagom stort sjukhus gjorde Östersund till hans vinnare. Här i stan träffade han sedan sin fru och dom bor numera på Frösön tillsammans med sina tre barn.

 • Näringslivsparlamentet livesänds
  Följ Näringslivsparlamentet live den 12 maj, klockan 12.00-17.00. Där regionens högsta politiker och näringslivsrepresentanter diskuterar sina prioriterade frågor kring infrastruktur, digitalisering, kompetensförsörjning och hållbarhet.

 • Hanna prisades för klinisk handledning i toppklass
  - Jag blev väldigt överraskad. Och glad. Och stolt. För mig blir det ett kvitto på att jag gör något rätt i min kliniska handledning, samt en motivator för att fortsätta bedriva undervisning, handledning och stärka utbildningsklimatet på kliniken.


 • Handhygienens dag – rena händer viktigt i vården
  Det tar bara 30 sekunder att tvätta sina händer rena, sekunder som kan hindra smittspridning. Idag den femte maj är det den internationella Handhygienens dag – denna av WHO, Världshälsoorganisationen, särskilt utsedda dag för att uppmärksamma hur viktigt det är att vara noga med sin handhygien när man arbetar inom vård- och omsorg.


 • Region Jämtland Härjedalen skänker ambulanser till Ukraina
  Tre ambulanser som planerats att säljas ska i stället skänkas som internationellt bistånd till Ukraina och överlämnas till behöriga myndigheter på plats. Det beslutade regionstyrelsen under gårdagens sammanträde.

 • Anders Byström om överenskommelsen med Maria Söderkvist
  Överenskommelsen med tidigare HS-direktör Maria Söderkvist där hon erbjuds 12 månadslöner som ersättning för arbetat tid står fast. Här förklarar Anders hur processen gått till och varför det inte längre är aktuellt med avtal om avgångsvederlag.

 • Lägesrapport 2022-05-04 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

 • Anna Söderbäck ny områdeschef för Kultur och bildning
  Den 5 september tillträder Anna Söderbäck som ny områdeschef för område Kultur och bildning.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se