Bredband

För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och fungera effektivt. I takt med att digitala tjänster påverkar och blir allt mer betydelsefulla i våra liv har bredband blivit viktig infrastruktur i det digitala samhället.  

Se gärna filmen nedan från Post- och telestyrelsen om "Nyttan med bredband"

Nedsläckning av kopparnätet