Varför bredband?

Snabbt bredband och fiber är en samhällsviktig infrastruktur!           

Invånare, näringsliv och offentlig verksamhet ställer krav på bredbandsutbyggnad. Tjänster och användningsområden inom IT utvecklas ständigt. Ny digital teknik leder till spännande innovationer, kreativitet och effektivisering.

Läs gärna PTS:s folder "Funderar du på att skaffa bredband?" Pdf, 574.1 kB, öppnas i nytt fönster. , eller se filmen "Nyttan med bredband". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs gärna också resultatet av en Sifo-undersökning, beställd av IP-Only, om hur snabbt bredband påverkade effektivitet och hur vi mådde när vi jobbade hemma under Corona-pandemin. Sammanfattning och länk till hela rapporten finns här Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.!

En bra digital infrastruktur/IT-infrastruktur ger olika nytta för olika målgrupper:

Invånare:

 • att göra regionen attraktiv för invånare och verksamheter
 • att erbjuda moderna tjänster i hemmet som TV, underhållning, distansutbildning och samhällstjänster
 • att möjliggöra hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten
 • att ge de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna
 • att ge förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård
 • att ha god kommunikationsmöjlighet med mobilt bredband under kollektivtrafikresor

Näringsliv:

 • att skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag
 • att ge möjlighet för nyföretagsetablering av moderna företag i alla delar av länet, även på landsbygden
 • att företag överallt har lika stora möjligheter att leverera tjänster mot hela världen

Offentlig verksamhet:

 • att ge förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamhetssystem
 • att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas
 • att kunna ge lika bra offentlig service på landsbygd som i tätort
 • att ge möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö

Turister/besökare:

 • att erbjuda uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna

En bra IT-infrastruktur är också en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling.

Läs gärna mer om bredband, vad bredband är och om digitalisering samt vad detta innebär för dig som privatperson eller företag på hemsidan "Smarta samhället". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Nedsläckning av kopparnätet

Telia ser kontinuerligt över sitt kopparnät, alltså det som många hushåll använder sig av till fast telefoni samt till bredband via ADSL.
Alla kopparnät kommer successivt att tas bort och i länet är det nästan helt nedmonterat nu.
Om man då vill ha kvar sin vanliga fasta telefon går det bra. Man har då fast telefoni via sitt bredband istället, en tjänst som kallas IP-telefoni.
Bredbandet kan vara via t ex fiber eller mobilt bredband.
Vad gäller mobil telefoni är det viktigt att komma ihåg att mobilnäten inte byggs för att fungera inomhus, i våra bostäder. Mobil telefoni är främst till för att fungera utomhus.

Under de närmaste åren kommer Telia att stänga ner/montera ner sitt kopparnät i hela Sverige. Läs gärna mer om detta på Telias hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..