Ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad

Det finns olika typer av offentliga bredbandsstöd som stödjer olika typer av bredbandsbygge. Här nedan kan du läsa mer om finansiering till bredbandsbygget.
Genom att klicka på plus-tecknet får du fram mer text.
Alla datum för utlysningar i texten nedan är preliminära och vi hänvisar till respektive PTS och TVV för aktuella tider.


PTS ska främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. PTS stödfinansierar så kallad homes passed utbyggnad. Det är möjligt att söka stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkt. 

Nästa utlysning är öppen 16 maj – 28 augusti 2024.

Läs mer om PTS stöd här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Aktörer som vill bidra till att främja utbyggnad av ortssammanbindande bredbandsnät i Mellersta Norrland kan ansöka om medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), programmet Mellersta Norrland. Det är Tillväxtverket som hanterar dessa EU-medel.

För att kunna söka det stöd som Tillväxtverket handlägger behöver ni först göra en intresseanmälan och få den godkänd. Sträckor man kan få stöd för finns beskrivna i en Behovskartläggning för Jämtlands län och finns att ladda ner på Tillväxtverkets hemsida om samråd och intresseanmälningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om processen för Tillväxtverkets stöd här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årets första ansökningsomgång håller nu under våren 2024 på att handläggas. Nästa ansökningsomgång är troligtvis hösten 2024.

Regional medfinansiering till ERUF
Region Jämtland Härjedalen kan medfinansiera utbyggnad av fast bredbandsnät. Det ska då handla om förbindelser som utgör den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Regional medfinansiering kan lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt erbjudande fastställt av Regionala utvecklingsnämnden.

Ansökan om regional medfinansiering skickas in via Min Ansökan. Välj ingången Söker du stöd till ditt företag, välj aktuell kommun (där bredbandsbygget sker) och sedan klickar du på erbjudandet Stöd till fast bredbandsnät. Utlysningen om regional medfinansiering hålls öppen till 26 mars 2024 och den går alltså bra att skicka in när ansökan om stöd från ERUF är inlämnad.

Länk till Min Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tidigare har det funnits ett stödprogram inom ramen för Landsbygdprogrammet men det håller på att avslutas och inga nya stöd för bredband finns att söka därifrån. Det stödet hanterades av Länsstyrelsen.

Tveka inte att ta kontakt vid frågor!

Behöver ni ansöka om regional medfinansiering till bredbandsbygget? Kontakta Peter Adolfsson för mer information.