Medvinden - isen på Storsjön med människor som cyklar, åker skidor, åker skridskor och promenerar

Medvinden - Mostphotos


Lägre koldioxidutsläpp ökar konkurrenskraften hos
arbetsplatserna i Jämtland Härjedalen

Projektet Testresenär - arbetsplatser inom region Jämtland Härjedalen vill:

  • Att mängden koldioxidutsläpp ska minska i samband med arbetspendling.
  • Att öka konkurrenskraften hos alla av regionens arbetsplatser - små, stora, offentliga eller privata.

Människors medvetenhet kring klimat, energi och miljö är stor och det spelar ingen roll om man är kund, leverantör, samarbetspartner, finansiär eller anställd – arbetsplatsens inställning, policys, handlingsplaner och arbete med horisontella kriterier är tungt vägande faktorer när man står i situationen att välja mellan ett företag/ en arbetsgivare eller en annan.

Projektet hjälper till och ger de arbetsplatser som deltar möjligheter att prova på olika mer koldioxidsnåla alternativ – exempelvis lån av elcyklar, pendlarkort, tramparkampanjer, digitala alternativ för distansarbete eller varför inte något eget förslag och lösning. Vi bistår gärna i processer och tankar som arbetsplatsen har kring sitt arbete med klimat, energi och transporter.

Vill din arbetsplats vara med?

Kontakta oss: testresenar@regionjh.se

Region Jämtland Härjedalen är projektägare.Samtliga av region Jämtland Härjedalens åtta kommuner sitter med i projektgruppen genom sina energi och klimatrådgivare. Där finns även Vy tåg, Vy Stadsbussarna Östersund och Z länstrafiken representerade. Projektet samarbetar med många andra projekt och trafikplaneringsuppdrag på regional, nationell och internationell nivå.Projektet pågår mellan 20200101-20230431 och delfinansieras av bl a Tillväxtverket - Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Jämtland Härjedalen via det regionala tillväxtanslaget.

Gå med i en referensgrupp kring resande i Jämtland Härjedalen.Vi vill veta vad du tycker och tänker!

Är din arbetsplats intresserad av att delta i vårt projekt? Kontakta oss.

Ta chansen att vinna en elcykel till arbetsplatsen och skapa en bra cykelmiljö!
Delta i cykelvänlig arbetsplats.

Foton: Mostphotos