Regionala strategier och planer

Det strategiska arbetet med att ta oss mot Jämtlands län 2050 innebär en sammankoppling mellan mål och prioriteringar i alla våra regionala strategier och planer med Regionala utvecklingsstrategin.