Jämtland län 2050– En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i

År 2050 bor vi i Jämtlands län i en miljö som är både nytänkande och hållbar att leva, verka och utvecklas i. Vi lever i ett tolerant samhälle, som är jämställt, jämlikt, mångkulturellt och sammanhållande. Vi är kreativa, modiga och orädda och vågar prova nya saker. Vi bygger från det lokala men med inspiration från omvärlden och förstår att värdesätta det som kommer att bli framtidens kulturarv.

Befolkningsutvecklingen är positiv, livsstilen lockar oss att leva, bo och verka här. Gammal som ung trivs i Jämtlands län. Kunskapsöverföringen mellan generationer fungerar bra och bidrar till ett robust samhälle. Vi är
smarta i våra utvecklingsinsatser och vi anammar kontinuerligt ny teknik för att bli ännu smartare, men vi gör det utifrån våra egna förutsättningar och på ett sätt som inte äventyrar vår hälsa, trygghet och säkerhet

Den Regionala utvecklingsstrategin sätter en tydlig målbild för vart vi vill i Jämtlands län, det strategiska processinriktade arbetssättet tar oss dit. En del av färplanen är våra olika regionala strategier.