Visare Norr

Forskningssamverkan i Norrland för ett VISARE NORR

För 2023 kommer Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västerbotten att ställa 2,15 miljoner kronor till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, vartill 150 000 kr ställs till förfogande för klinisk diabetes- och porfyriforskning.

Sista ansökningsdag är 15 september 2022.

Norra sjukvårdsregionförbundets hemsida kan du få mer information, läsa anvisningar och ansöka.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se