Visare Norr

Forskningssamverkan i Norrland för ett VISARE NORR

För 2022 kommer Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västerbotten att ställa 2,14 miljoner kronor till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, samt 100 000 kr till diabetesforskning.

Sista ansökningsdag är 15 september 2021.

Norra sjukvårdsregionförbundets hemsida kan du läsa mer.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se