Bidrag till magister-/masteruppsats?

Mellan 1 januari och 31 oktober, innevarande kalenderår, kan man löpande söka bidrag till skrivtid (2 - 4 veckor på heltid) för slutförandet av sin magister-/master uppsats. Berättigade till att söka är studerande inom en specialistutbildning riktad mot kliniskt verksammahet.

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag för skrivtid skickas in elektroniskt till fou@regionjh.se och ska innehålla följande uppgifter:

  • Försättsblad innehållande den sökandes namn, arbetsplats och inom vilken utbildning magister/master uppsatsen kommer ingå i.
  • Intyg från handledare att projektet är i ett sådant skede att den kan sammanställas till en uppsats.
  • Projektbeskrivning med tydligt formulerat syfte och frågeställning (1 - 3 sidor).
  • Antal veckor skrivtid som ansökan avser.
  • Intyg från enhetschef (eller motsvarande) att sökt skrivtid kan användas enligt oven, om bifall.

Datum

Löpande mellan 1 januari och 31 oktober.

Granskning och beslut

Ansökan granskas av vetenskapliga handledare vid FoU-enheten. Handläggningstiden är cirka två arbetsveckor. Beslutet går inte att överklaga.

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se