Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond är till för alla som verkar inom vården i Jämtlands och Härjedalen och som vill fördjupa sina kunskaper om cancer- och omvårdnad, men också har idéer som förbättrar patienters tillvaro under sjukdomen.

Fonden är öppen för alla yrkeskategorier inom vårdverksamheten.

Fonden har fyra ansökningsperioder med sista ansökningsdag 15 januari, 15 april, 15 augusti samt 15 november. Beslut om ansökan fattas på styrelsemöte ca 2 veckor efter sista ansökningsdag.

Fonden finansieras via privata donationer och gåvor. Sedan starten 1991 har Jämtlands läns cancer- och omvårdnads fond delat ut mer än 20 miljoner kronor och är därmed en viktig bidragsgivare till forskning i Region Jämtland och Härjedalen.

Mer information, anvisningar och ansökningsformulär finns på fonden hemsida Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond (jamtlandscancerfond.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.