Syskonen Perssons donationsfond

Stipendium från syskonen Perssons donationsfond kan sökas av läkare verksamma vid Östersunds sjukhus

Vad kan du söka projektmedel för?

Stipendium söks för att täcka kostnader gällande medicinsk forskning så som resor och arvoden.

Datum

Ansökningsomgången gällande Syskonen Perssons donationsfond för 2024 öppnar den 3 juli 2023. Sista ansökningsdatum är den 15 september 2023.

Ansökan

Anvisningar och ansökningsformulär för Syskonen Perssons donationsfond finns på researchweb: www.researchweb.org/is/jll

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se