Bas-ALF

ALF-medlen är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Forskningsmedlen ska stödja klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- eller befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården och/eller tandvården samt högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans.

Datum

Ansökningsomgången gällande basenhetens ALF-medel för 2025 öppnas 1 juli 2024.
Sista ansökningsdatum är den 15 september 2024.

Ansökan

Anvisningar och ansökningsformulär för basenhetens ALF-medel finns på researchweb: www.researchweb.org/is/jll Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se