Pekpinnen

Exteriört foto av Pekpinnen

33 lägenheter i ett tre-fyravåningshus beläget i centrala Östersund, med gångavstånd till affärer, bibliotek, sjukhus, biografer och restauranger.

På gården finns förutom lite grönytor 16 parkeringsplatser med motorvärmare. I  källarplan finns ett varmgarage med 14 platser samt  en tvättstuga och lägenhetsförråd. Förråd finns även på vinden.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se