Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Förtydligande kring patientkostnad vid vaccinering
  Med anledning av den insändare som fanns i ÖP den 24 november, samt den artikel kring vaccinationsavgifter som fanns den 29 november, vill jag gärna göra följande förtydligande kring vad som gäller i Region Jämtland Härjedalen. 


 • Elfel orsakade stopp på operation
  Ett elfel orsakade stopp i operationsverksamheten tidigt i morse. Felet inträffade utanför ordinarie operationstid och varken patienter eller personal utsattes för risk. Verksamheten är igång igen.

 • Stabsläge avslutat
  Sedan lunchtid i onsdags har Region Jämtland Härjedalen varit i stabsläge, med anledning av 2 klass-varningarna om förväntat snöfall och besvärlig trafiksituation. Krisledningen har hållit sig uppdaterade om hur läget har utvecklat sig, samt löpande även samverkat och stämt av med Länsstyrelsen, kommunerna, polis, räddningstjänst och övriga berörda aktörer.

 • Regionen i stabsläge utifrån vädervarningen
  Region Jämtland Härjedalens krisledning befinner sig i stabsläge med anledning av den vädervarning som gått ut. Det innebär att situationen följs extra noga i samverkan med andra aktörer samt att beredskap finns att larma in krisledningen mycket snabbt.


 • Stora visioner när E-hälsocentrum öppnar
  Med visionen att Region Jämtland Härjedalen ska bli ledande inom utvecklingen av e-hälsa och nya lösningar inom vård och omsorg har nu portarna slagits upp för den unika satsningen E-hälsocentrum.

 • E-hälsocentrum – unikt samarbete för vårdens utveckling
  Ett unikt E-hälsocentrum invigs i Östersund 20 november. Privata företag och offentlig verksamhet samsas i en kreativ miljö och utvecklar tillsammans affärsidéer för nya lösningar inom vård och omsorg.

 • Försämrat ekonomiskt läge för Region Jämtland Härjedalen
  Region Jämtland Härjedalens ekonomiska läge är fortsatt mycket bekymmersamt. Resultatet efter oktober visar på en försämring med cirka 50 miljoner kronor jämfört med samma tid förra året. 


 • Du behöver inte välja hälsocentral!
  I samband med en annons för en privat hälsocentral som ska öppna i Östersund har många av våra invånare trott att de nu måste välja hälsocentral. Det behöver ingen göra som vill fortsätta gå till sin nuvarande hälsocentral.

 • Norra Sverige vill öka regionernas inverkan i framtidens EU
  Vid Europaforum Norra Sveriges möte i Stockholm har en politisk position med en rad krav till EU-kommissionens Vitbok om EU:s framtid antagits.


 • Inspirationsdag för mer rörelse i skolan
  Rörelsens betydelse för barns lärande och hälsa – det var temat för den inspirationsdag för pedagoger och skolpersonal som för fjärde året hölls i Östersund i början av november. Jonas Hamrén, samordnare för fysisk aktivitet och Eva Söderberg, folkhälsosamordnare med ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor på Folkhälsoenheten, arrangerade dagen.

 • Minskad sjukfrånvaro och förändrade patientavgifter
  En stor del av regionstyrelsens sammanträde ägnades åt uppföljningsarbete, samt styrelsens verksamhetsplan. Några patientavgifter föreslås förändras.


 • Scenkonstutbudet 2018
  Varje år presenterar Estrad Norr ett scenkonstutbud som kan bokas av skolor, offentliga arrangörer och vårdinrättningar i Jämtland Härjedalen. Boka vårens produktioner senat 15 november.


 • Beslut om avveckling av Bussgods
  Efter en lång debatt på tisdagskvällen fattade Regionfullmäktige slutgiltigt beslut om att ge Länstrafiken i uppdrag att avveckla Bussgods. Beslutet togs under ett extrainsatt möte efter att ärendet återremitterats från Regionfullmäktige 24 oktober.


 • Karriärvägar för röntgensjuksköterskor på gång
  Ett strålande yrke. Jaa absolut, på mer än ett sätt. Nu öppnar sig utvecklingsmöjligheter av olika slag för hälso-och sjukvårdens röntgensjuksköterskor i regionen. Theres Almqvist enhetschef, och Siri Petrusson med många år i yrket har tillsammans med övriga röntgensjuksköterskor snickrat på innehållet i dokumentet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se