Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Kliniskt introduktionsår ska stärka nya sjuksköterskor
  Nyutexaminerade sjuksköterskor som börjar jobba i Region Jämtland Härjedalen ska blir tryggare i sitt yrke och sin kompetens. Nu görs en satsning på att stärka nya sjuksköterskor under det första arbetsåret.

 • Gratis cellprover från 1 januari 2018
  Screening för livmoderhalscancer, med gynekologisk cellprovtagning, kommer att vara avgiftsfritt från och med 2018. Beslutet fattades av riksdagen den 14 december.

 • VM-satsning för nya affärsmöjligheter och fler invånare till länet.
  Regionala utvecklingsnämnden beviljade igår 8 miljoner i medfinansiering för projektet ”VM-effekt för kompetensförsörjning, inflyttning och företagens försäljning utanför länet”. Projektet har som målsättning att maximera möjligheterna att nå potentiella inflyttare och att skapa affärsmöjligheter för länets företag, detta i samband med att Åre och Östersund står som arrangör för dubbla VM 2019.

 • Unik satsning ska få länets matproducenter att växa
  Under dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden beviljades projektmedel i syfte att skapa förutsättningar för länets matproducenter att växa. Maximalt får JH Saluhall Fastighet AB 9 762 000 kr, det planerade projektet omfattar bland annat byggandet av ett fryshus.

 • Årets handledarpris till Sara Sehlstedt
  - Jätteroligt! Det känns väldigt hedrande att få handledarpriset, så stort tack! Det säger en glad Sara Sehlstedt, till vardags överläkare på röntgenavdelningen på Östersunds sjukhus. Hon valdes ut av totalt 17 nominerade, och det är SYLF Jämtland, Sveriges yngre läkares förening, som ligger bakom utmärkelsen med stöd av regionens FoU-enhet.

 • Vinterkräksjukan är här!
  Smittämnet som orsakar så kallad vinterkräksjuka, calicivirus, är mycket smittsamt. Det fastnar lätt på händer eller andra ytor som dörrhandtag och kan sedan spridas vidare till andra.

 • Nya bidragsregler för kulturstöd
  Regionfullmäktige har beslutat om nya regler och villkor för kulturbidrag. Reglerna ersätter tidigare bidragsformer och börjar gälla från 1 januari 2018.

 • Kirurgin blir bättre med sjukgymnastik
  - Region J/H ligger väldigt långt framme när det gäller initiativ och nya tankar, och därför har vi valt att förlägga vår premiärkurs i skuldrans radiologi inom Axelinakonceptet just hit till Östersund, förklarar Jan Nowak som är läkare från Stockholm, och en av två lärare under kursen. Tillsammans med kollegan Ulf Sennerby från Falun undervisade han det dryga 30-talet sjukgymnaster som samlats i hörsalen under dagen.

 • 67 miljoner till utvecklingsprojekt i Jämtland och Västernorrland
  Under dagens möte inom Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland beviljades 67 miljoner kronor som går till finansiering av utvecklingsprojekt i Jämtland och Västernorrland. Pengarna utgörs av EU-medel ur EU:s Regionalfond samt Socialfondsprogrammet.

 • Världseliten inom idrott- och astma på plats i Östersund
  - Jag känner mig stolt över att kunna presentera världseliten inom idrott- och astma här idag. I förra veckan hade vi eliten inom skidskyttevärlden på plats i samma stad. Så inledde docent Nikolai Stenfors den välbesökta konferensen på temat Idrott och astma som genomfördes i sjukhusets hörsal igår tisdag.

 • ÖFK på besök hos lekterapin
  Det är inte bara på fotbollsplanen som ÖFK står för storartade insatser. Nyligen besökte fotbollslaget avdelning 108 för att förgylla tillvaron för våra små patienter.

 • Residensprogram inom folk- och världsmusik
  Estrad Norr startar residensprogram inom genren folk- och världsmusik. En frilansgrupp per halvår ska ges möjlighet att vistas i Jämtland för att arbeta fram ett konsertprogram av hög kvalitet. Gruppen får sedan genomföra en turné om minst två veckor i Jämtland Härjedalen samt övriga Norrlandslän.

 • Jämten 2018 – i karolinernas fotspår
  Vem har inte hört om den dramatiska karolinermarschen någon gång? Antingen under skolans historielektioner, eller kanske bara av någon äldre släkting som förmedlat berättelsen en vinterkväll i brasans sken. I årsboken Jämten lyfts denna händelse ur litet nya perspektiv.

 • Medinord AB är nu godkända av Hälsoval Region Jämtland Härjedalen
  Medinord AB lämnade i somras in sin ansökan om att få bedriva primärvård i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. Nu är ansökan godkänd och Medinord AB:s hälsocentral Ripan öppnar idag.

 • Hedrande stipendium till Lotte och Jacques
  - Det är ganska fantastiskt att vi får pris för någonting som vi inte skulle vilja vara utan. Vi vill ju verkligen göra precis det här som vi gör i vårt jobb idag, konstaterar en glad och stolt Lotte Moebius, sjuksköterska på Lungenheten.Hon har tillsammans med läkaren Jacques Löfvenberg blivit tilldelad ett stipendium från Lungcancerföreningen, för sitt mångåriga och högkvalitativa arbete med patienter som diagnosticerats med lungcancer.

 • Fjärrstyr flygledningen från Jämtland istället för Stockholm
  Region Jämtland Härjedalens regionråd reagerar skarpt på Luftfartsverkets planer om att centralisera och fjärrstyra flygledningen för Åre-Östersunds flygplats från Stockholm. I en skrivelse till Luftfartsverket, infrastrukturminister Tomas Eneroth och näringsminister Mikael Damberg riktas hård kritik mot Luftfartsverkets planer.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se