Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Regionstyrelsen föreslår ändringar i Hälsovalet
  Möjlighet att öppna filial i hela länet, samt andra krav på läkartillgång för den vårdenhet som har färre än 2000 listade. Det är två av de ändringar som regionstyrelsen föreslår fullmäktige när det gäller hälsovalet 2020. 


 • Olle Sjöström doktorerar om tjocktarmscancer
  – Forskningen ger en extra dimension till läkarjobbet!Olle Sjöström är kolorektalkirurg, opererar tjock- och ändtarmar och forskar om cancer i samma delar av kroppen. Det här är den fjärde vanligaste formen av cancer i Sverige, och den cancerform som orsakar näst flest dödsfall. I juni är det dags att doktorera i ämnet.

 • K2 stängs vid årsskiftet
  Senaste året har område psykiatri arbetat med att planera för en stor omorganisation. Som en del av detta togs i december ett beslut om hur en ny organisationsstruktur ska se ut. I den finns inte nuvarande K2 kvar.

 • Tuffa ekonomiska beslut väntar
  Regionledningen har just förhandlat med fackliga företrädare om en minskning av antalet befattningar. Det handlar om 50 befattningar i höst, men det finns ett inriktningsbeslut med avsikt minska med ytterligare 50 kommande årsskifte.


 • Beslut om Regionplan skjuts fram i tiden
  Eftersom Region Jämtland Härjedalen nyligen infört en rad åtgärder för hur de ska hantera det ekonomiska underskottet så kommer den blågröna politiska ledningen (C, KD, L, M och MP) planerade Regionplan att skjutas fram i tiden.


 • Asfaltering vid Östersunds sjukhus
  Delar av asfalten på in- och utfarten från Kyrkgatan till Tysta vägen på sjukhusområdet behöver lagas, men gångtrafikanter, cyklister och bilförare kommer ändå att kunna passera där som vanligt. 


 • Region Jämtland Härjedalen - årets vinnare i tävlingen Miljöfordonsdiagnos 2019
  Region Jämtland Härjedalen är vinnare i kategorin ”Störst Förbättring Landsting” i tävlingen Miljöfordondonsdiagnos 2019.

 • Vinnare!
  Så stod dom då där som vinnare! Vi säger ett megagrattis till forskargruppen som utvecklat en uppfinning, rPAP, som hjälper nyfödda barn att andas. Igår vann dom det prestigefyllda Medtech4Health Innovation Award. Och halva styrkan kommer från Jämtland.

 • Hälso- och sjukvårdens ekonomi fortsatt sviktande
  Hälso- och sjukvården har en budgetavvikelse som uppgår till -42,0 miljoner kronor till och med mars, och ingen vändning syns i nuläget. Störst avvikelse finns inom verksamhetsnära tjänster, främst läkemedelskostnader och köpt riks- och regionvård, men även intäkterna minskar.


 • Medborgarförslag om bättre information på kallelser genomförs
  Region Jämtland Härjedalen har fått ett medborgarförslag om att förtydliga på kallelser vad som ska utföras, så att patient eller personal kan ta ställning till om det kan göras på en annan vårdnivå. Förslaget är så bra att det genomförs redan under beredningen.


 • Hälso- och sjukvårdsnämnden vill snabba på arbetet med digitala kallelser
  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har efterfrågat faktabeskrivning och information om vilka planer som finns kring effektiviseringar av regionens kallelsehantering och andra kontakter med patienter som idag går via fysiska brev och postgång.


 • Svar på mammografiundersökningar kan dröja
  På grund av sjukdom hos personalen på mammografiavdelningen så kan vi just nu inte granska/bedöma röntgenbilderna från de hälsoundersökningar som vi har utfört den senaste tiden.

 • Förtidsröstning i EU-valet på Östersunds sjukhus och Östersunds rehabcentrum
  Den 26 maj är det valdag i EU-val 2019. Då kan du som medborgare vara med och påverka vilka som får politiska uppdrag i Europaparlamentet. Du kan välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet.


 • Nominera till Mittnordiska kulturpriser
  Mittnordenkommittén delar årligen ut ett kulturpris som för 2019 är på temat publikarbete, och ett barn- och ungdomspris för framgångsrikt och föredömligt arbete inom kulturområdet.

 • Önskeutställning med personliga val
  - Det är fantastiskt på vilket sätt medlemmarna i Jämtlands Läns Konstförening visat sitt engagemang i både val av konstverk och de skriftliga motiveringar de bifogat till sina val! Det säger Christina G. Wistman, biträdande museichef och konstansvarig vid Jamtli.

 • Revision visar på bristande rutiner inom akutområdet
  Efter en revision på uppdrag av regiondirektör Hans Svensson har PwC kunnat konstatera att det förekommit oegentligheter kopplat till akutområdet och en ekonomiska förening som erbjuder sjukvård vid evenemang, något som Regionen inte gör utöver den akutsjukvård som alltid bedrivs.


 • Jämtländsk uppfinning nominerad till prestigefyllt pris
  Snart avgörs det om en jämtländsk uppfinning, rPAP, som hjälper nyfödda barn att andas, kommer att stå som vinnare av det prestigefyllda Medtech4Health Innovation Award. Två av männen bakom uppfinningen är verksamma i länet.

 • Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar sitt uppdrag
  Regiondirektör Hans Svensson har beslutat att avsluta hälso- och sjukvårdsdirektör Lisbet Gibsons förordnande i förtid. Gibson skulle ha slutat till hösten, men går nu redan innan sommaren.


 • Rekryteringsmässa för vård och omsorg
  Ett är säkert. Inom vården finns det gott om jobb både nu och i framtiden. Den 9 maj blir det stor rekryteringsmässa på Clarion Hotel i Östersund. Mässan har temat vård och omsorg och är ett gemensamt arrangemang av Arbetsförmedlingen och Vård- och omsorgscollege* i Jämtland.

 • Primus möter återigen Berta Hansson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se