Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Unikt samarbete skapar intresse, kunskap och inspiration till en snabbt växande bransch
  Under förra veckan fick länets IT-utvecklare chansen att vässa kunskaperna inom en rad olika områden - med frukost, lunch och After Work-föreläsningar på It-bolag i Östersund och Åre, då Northern Devs Week arrangerades. Temat för veckan var spets och föreläsningarna berörde bland annat Kubernetes, Microservices och UX .

 • Projekt Framtidsvalet beviljas tre miljoner kronor 
  Regional utvecklingsnämnden har beslutat att bevilja cirka tre miljoner kronor i medfinansiering till projekt Framtidsvalet för att ge elever kunskap om olika yrken och hur arbetsmarknaden fungerar.

 • Över två miljoner kronor till Interregprojektet Green Flyway 
  Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet Green Flyway. Det sker med statliga medel, Regionala tillväxtåtgärder, med ett belopp på maximalt cirka 2,3 Mkr.

 • Etablering av ett garantiinstrument förbättrar företagens tillgång till krediter för norra Sverige 
  Garantiinstrument ger företag i lands- och glesbygd förbättrade förutsättningar gällande lån. Och därmed är det möjligt att med kraft påverka aktörerna på kapitalmarknaden.

 • Nästa steg för regionsamverkan för Kultur i norr
  Idag antar Regionala utvecklingsnämnden, ett Kulturpolitiskt
  positionspapper, med syfte att stärka det professionella
  kulturlivets roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige.


 • Normal verksamhet efter "pulverbrev"
  Regionens krisledning sammankallades vid lunch idag efter att ett brev med okänt pulver öppnats vid ett företag på Frösön. Det står nu klart att inga särskilda åtgärder behövs.


 • Stöd med material till Region Dalarna
  Region Dalarna har hört av sig med ett önskemål om hjälp med viss sjukvårdsmateriel. Detta utifrån de problem som uppstått i fem regioner i samband med ett leverantörsbyte. 


 • Unik verksamhet på kirurgmottagningen
  Det hela började egentligen med att sjuksköterskan Maud Berg åkte hissen på jobbet tillsammans med en kollega, överläkaren Andreas Lundgren, som då passade på att utnyttja tiden till att fråga henne om hon inte hade lust att lära sig mäta prostator, så kallad TRUL – TransRektalt UltraLjud, en metod att mäta prostatan med ultraljud via ändtarmen. Det hade Maud, och så var det hela på rull.

 • Nya pendlingsrutiner har gett bättre flås
  Örjan Sundberg är en av de regiontrampare som varit först ut med att lägga om sina pendlingsvanor för hälsan och klimatet. Nu cyklar han till jobbet fem dagar i veckan.

 • ”Hoppas jag kan inspirera”
  Sedan mitten av september har Region Jämtland Härjedalen ytterligare en docent i sin personalstyrka. Rita Sjöström, forskare och handledare, titulerar sig numer docent i fysioterapi.

 • Mer information för närstående till någon som vårdas i slutet av livet
  Den 12 oktober uppmärksammas Världshospicedagen med syfte att ena, fira och stötta hospicerörelsen och den palliativa vården runt om i världen. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns nu nytt informationsmaterial som riktar sig till närstående.

 • Intressanta föreläsningar av våra lokala forskare
  Hör våra lokala forskare berätta om sin viktiga forskning!
  Vår forsknings- och utbildningsenhet bjuder in till ett digitalt seminarium med miniföreläsningar om forskning som görs av, med och i Region Jämtland Härjedalen.
  Seminariet sändes den 9 december klockan 17.30-19.00 via länken nedan.Alla är välkomna!Var? https://youtu.be/yw28n-ncf-c


 • Besvärlig bakterie smittspåras i Östersund
  Fyra fall av bakterien MRSA har hittats inom hemtjänstområde Oden i Östersunds kommun. Just nu genomförs därför en smittspårning inom såväl kommunens som Region Jämtland Härjedalens berörda vårdenheter.


 • Jonas doktorerar på hur vårt immunförsvar fungerar när vi blir allvarligt sjuka
  Jonas Tydén är stockholmaren som tillsammans med sin fru kom till länet för snart 20 år sedan för att göra sin AT. Här blev dom kvar och rotade sig ordentligt. Att det blev just anestesi för honom beror på att han trivdes så bra när han gjorde sin AT inom det området. Nyfikenhet är ett ledord för Jonas Tydén när det gäller hans forskning.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se