Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Jämten 2020 med fokus på klimatet
  En författarline-up med såväl bredd som kvalité har tillsammans författat Jämten 2020. Och temat djupdyker i vår tids kanske viktigaste fråga – klimatet. I en tid av stigande medeltemperatur på vårt klot, översvämningar, bränder och vilda oväder går det nog inte att hitta ett mer passande tema för Jämten 2020.

 • Fortsatt nattåg från december 2020
  Trafikverket har beslutat att upphandla nattågstrafik i Norrland för perioden 2020-2024. Beslutet innebär en fortsättning av trafiken i samma omfattning som idag för både Jämtland och övre Norrland. 


 • Smart och patientsäkert på hemmaplan
  En bärbar dator med uppkoppling mot Folktandvårdens journalsystem har gjort arbetslivet för tandvårdens uppsökande verksamhet betydligt mer effektivt och patientsäkert. Det här är den del av verksamheten som innebär att man åker hem till personer med särskilt omvårdnadsbehov och gör en munhälsobedömning på plats i hemmet.

 • Effektivare ledning och styrning inom hälso- och sjukvården
  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att ge hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist i uppdrag att se över organisationen för ledning och styrning, inklusive chefers förutsättningar och uppdrag.


 • Plan antagen för God och Nära vård
  Hälso- och sjukvårdsnämnden Beslutade vid dagens sammanträde att godkänna en plan för God och Nära vård . Många arbeten inom området har bedrivits en längre tid, men en gemensam viljeinriktning har saknats.


 • Ny datortomograf föreslås till röntgen
  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att gå vidare med en investering i en ny datortomograf. Kapaciteten på de två maskiner som finns idag räcker inte till, en av maskinerna har dessutom nått sin tekniska livslängd och hålls i drift bara så länge det finns reservdelar.


 • Inga fördelar med att flytta Remonthagen
  Hälso- och sjukvårdsnämnden väljer att inte flytta Remonthagens verksamhet till sjukhuset. Det beslutades vid dagens sammanträde. Nackdelarna blir för stora för patienterna och det går inte att räkna hem några större kostnadsminskningar.


 • Hon höjer akutmottagningens kompetens kring spårsäkring efter våld och sexuella övergrepp
  När våldsutsatta eller patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp kommer till akutmottagningen kan det vara avgörande för polisutredning och rättsprocesser att spår samlas in och dokumenteras – och för patienternas trygghet att de blir mottagna på ett bra sätt. Undersköterskan Elin Höggren ser till att personalen har rätt kompetens.

 • Våga fråga om någon är utsatt för våld
  Hälso- och sjukvården har det livsviktiga uppdraget att hitta personer utsatta för våld i nära relationer. Att våga ställa frågan om våldsutsatthet till sina patienter kan vara skillnaden mellan liv och död.

 • "Det jag verkligen vill förmedla är bemötandet!"
  Det var den före detta polisen Birgitta Hedström Persson som utbildade rehabkoordinatorerna. Hon sadlade om efter 24 år inom polisen, där hon bland annat arbetat som kriminalinspektör med grova brott, såsom exempelvis sexuella övergrepp mot barn. Hon är utbildad sexualbrottsutredare, men har även byggt upp Grannsamverkan.

 • Rehabkoordinatorerna utbildades i bemötande
  – I vårt uppdrag ingår flera olika delar. Vi jobbar för den sjukskrivne patienten, i de fall där man ser att det finns ett behov av samordning. Vi koordinerar insatser på enheten, så att personen i fråga i ett tidigt skede får de rehabiliterande insatser som behövs, till exempel sjukgymnastik eller samtalskontakt.

 • Revision av samverkan kring psyiska funktionshinder
  Revisionskontoret har granskat om det finns en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll av samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och kommuner länets för personer med psykisk funktionshinder. De kommuner som deltagit har varit Strömsund, Krokom och Östersund.

 • Åter normal verksamhet vid hälsocentralerna i Strömsunds kommun
  Den tidigare driftstörningen i telefonin i Strömsunds kommun är nu åtgärdad. Därför återgår hälsocentralerna i Strömsund, Hoting, Backe och Gäddede till normal verksamhet.

 • Pressinbjudan: Välkomna till Regiondagen 2019
  Inbjudan till media att delta på Regiondagen 2019. Lyssna till Göran Larsson, forsknings- och innovationsdirektör på Region Jämtland Härjedalen som berättar om Framtidens välfärdstjänster. Du får bland annat höra vad som händer när offentlig sektor och näringsliv krokar arm, då får vi en uppväxling av hälso- och sjukvård som vi inte trodde var möjlig! Det finns också tillfälle att ta del av ämnet Morgondagens medborgare och medarbetare, med Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies från Kairos Future. 


 • Athenapriset till jämtländsk uppfinning som hjälper nyfödda barn att andas
  Athenapriset, Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till en grupp forskare vid Östersunds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. De har utvecklat en ny och skonsam teknik för att ge andningsstöd till nyfödda barn som inte klarar att andas på egen hand. Tekniken, rPAP, kan i många fall ersätta respiratorvård – en behandling som kan ge kroniska skador på de känsliga lungorna hos för tidigt födda barn. Thomas Drevhammar har tagit fram rPAP tillsammans med Kjell Nilsson, pensionerad överläkare från Östersund, i samarbete med Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson på Karolinska Universitetssjukhuset.

 • Effektivare beräkning av tandvårdstaxan
  Regionstyrelsen föreslår att priser i Folktandvården fortsättningen ska justeras enlighet ett prisindex som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram, i stället för de referensprislistor som fastställs av Tandvård och Läkemedelsverket (TLV). Slutgiltigt beslut tas av Regionfullmäktige 26 november.

 • Styrelsen stödjer strategi för samisk hälsa
  Regionstyrelsen stödjer Strategi för samisk hälsa , och beslutade vid dagens sammanträde att förslå fullmäktige att slutgiltigt fastställa densamma vid sitt sammanträde den 26 november.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se