Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Tillnyktringsenheten stängs 1 november
  Tillnyktringsenheten – TNE – som är en del av Beroendeenheten och en verksamhet inom psykiatriområdet i Region Jämtland Härjedalen, stängs 1 november.


 • Årets hälsocentral har vänt motgång till framgång
  Brunflo är den hälsocentral i Region Jämtland Härjedalen som förbättrade sitt resultat mest under förra året och utnämndes under regionfullmäktige till Årets hälsocentral 2016.


 • Beslut tagit att avveckla tillnyktringsverksamheten
  Region Jämtland Härjedalen har i dag haft ett extra styrelsemöte. På dagordningen stod nedläggning av Tillnyktringsenheten samt en förändring av checkkrediten.

 • Virtuella hälsorummet på Gellinergården i Gällö stänger
  På grund av platsbrist stänger vi det virtuella hälsorummet på Gellinergården i Gällö från och med den 1 november.

 • Två förändringar vid extra styrelsemöte
  Region Jämtland Härjedalen kallar till ett extra styrelsemöte i nästa vecka. På dagordningen står nedläggning av Tillnyktringsenheten samt en förändring av checkkrediten. Det extra styrelsemötet äger rum 24 oktober innan Regionfullmäktige öppnar sitt sammanträde. 

 • Nationella kulturmyndigheter kommer till Östersund
  Vill du veta mer om vilka typer av statligt stöd som finns att söka för konst- och kultur? Den 28 oktober kan du träffa handläggare från flera kulturmyndigheter under Scenkonstdagarna på OSD/Folkets Hus i Östersund mellan 14.30 och 15.45.Region Jämtland Härjedalen Kultur medverkar till detta i samarbete med Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Musikverket och Kulturbryggan samt tillsammans med Riksteatern.

 • Kostnadsfria konsulttimmar ska utveckla länets företag
  Nystartade Timbanken erbjuder kostnadsfri hjälp för länets entreprenörer att utveckla sitt företagande. Timbanken ger företagare tillgång till fem konsulttimmar genom ett nätverk av konsulter inom olika områden.

 • Vår nya mödrahälsovårdsöverläkare gillar utveckling
  Ny på sin tjänst, men inte alls ny i organisationen. Anna Meschaks har knappt suttit en månad på sin nya tjänstestol, och det är mycket att ta in och reflektera över. Men med sin mångåriga bakgrund som läkare på kvinnokliniken var steget ändå inte särskilt långt till det nya jobbet. Verksamhetsutveckling ligger henne varmt om hjärtat, och det kommer hon att få hugga tag i på allvar framöver.

 • Ingen elektrifiering av Meråkerbanan i förslaget till norsk statsbudget.
  När den norska regeringen idag presenterade sitt förslag till statsbudget för 2018 fanns inga medel avsatta till elektrifieringen av vare sig Trönderbanan eller Meråkerbanan. Detta har skapat stor besvikelse i Tröndelag, men också i Region Jämtland Härjedalen.

 • Två nya professorer i Region Jämtland Härjedalen
  Region Jämtland Härjedalen höjer ytterligare nivån på kompetensen när läkarna Eva Samuelsson och Thomas Mooe numera titulerar sig professorer.


 • Allt lättare att nå hälsocentralen via telefon 
  Det blir allt lättare att nå sin hälsocentral via telefon - oavsett var i länet man bor. För de patienter som tillhör en av regionens största hälsocentraler, Z-gränd, har tillgängligheten förbättrats snabbt och rejält.
  - Vi har lagt stort fokus på att medicinskt kvalificerad personal ska finnas på plats och svara i telefon när trycket är som störst, säger Anna Granevärn, chef för den regiondrivna primärvården.


 • Flera åtgärder för förbättrad ekonomi 
  Delårsbokslut efter augusti, åtgärder för att förbättra ekonomin samt nedläggning av Bussgods var några ärenden på Regionstyrelsens oktobersammanträde.

 • Läkarmöte via video väcker internationellt intresse
  Region Jämtland Härjedalens primärvård har omvärldens blickar på sig. Fyrtio läkare från Frankrike fick nyligen en demonstration av det virtuella akutrummet i Funäsdalen – och de var imponerade.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se