Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Fördjupat och utökat samarbete på flera plan
  Idag har dom skrivit under tillsammans. Göran Larsson, Region Jämtland Härjedalens Forskningsdirektör och Bodil Landstad forskningschef på Helse Nord-Trøndelag undertecknade idag gemensamt det så kallade Letter of Intent som beseglar ett fortsatt och fördjupat samarbete inom flera gemensamma utvecklingsområden.


 • Ny app i mobilen hjälper män med urinläckage
  Forskare från Region Jämtland Härjedalen och Umeå universitet har utvecklat en app till mobiltelefonen för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp för att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage, något som även kan drabba män.


 • Ny app i mobilen hjälper män med urinläckage 
  Forskare från Region Jämtland Härjedalen och Umeå universitet har utvecklat en app till mobiltelefonen för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp för att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage, något som även kan drabba män. 


 • Nu börjar arbetet med hissbyte på sjukhuset
  Sex hissar i höghuset på Östersunds sjukhus är gamla och ska bytas för att ge effektivare transporter. Arbetet börjar vecka 26, med att göra hål i taket mellan översta våningen och yttertaket i maskinrummet.

 • Framsynt arbete för regionens utveckling uppmärksammas
  Region Jämtland Härjedalen har uppmärksammats av EU-kommissionens expertplattform JRC (Joint Research Center)* för sitt inkluderande och tillitsfulla arbetssätt. Det är framförallt arbetet inom smart specialisering och cirkulär ekonomi som lyfts fram som goda exempel. I dagarna besökte länets innovationsstrateg Erik Noaksson Sevilla i Spanien för att berätta om hur man arbetar.

 • Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter
  Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.


 • Region Jämtland Härjedalen får dela ut 540 000 kronor i mikrostöd till naturturismföretag
  Idag öppnar Tillväxtverket en utlysning med stöd riktat till landets små- och medelstora företag inom naturturism som vill växa genom att ta emot internationella gäster. Totalt ska 10 000 000 delas ut i hela landet. Bidraget kan sökas av företag i de regioner som ansökt om att få hantera en del av denna budget. Region Jämtland Härjedalen har fått i uppdrag att hantera 600 000 kronor.

 • 1177 för råd och hjälp till vård
  Under sommaren är trycket högt inom såväl primärvården som mottagningarna på Östersunds sjukhus. Region Jämtland Härjedalen har vidtagit flera åtgärder för att trygga en säker vård, men marginalerna är generellt mindre under sommarperioden.

 • Debatt i heta valfrågor på kommande regionfullmäktige
  Hur vill de politiska partierna i Jämtland Härjedalen att vården ska se ut de närmaste åren? Och vad krävs för att fler människor ska flytta hit för att bo, arbeta och betala skatt?


 • Nationalmuseum Jamtli – som ett juvelskrin
  Att lyckas med i det här fallet faktiska ”konststycket” att fylla ett enda rum med ett urval av Nationalmuseums konstskatter och samtidigt täcka in inte mindre än sex sekler är inget annat än magi. Och ibland får man faktiskt tro på trolleri, Nationalmuseum Jamtli är just ett sådant exempel. Sex sekler av samtid. Inget annat än en wow-upplevelse för ögat.


 • EU-miljoner till projekt för fler laddstationer och laddbara bilar i Mellersta Norrland
  Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med BioFuel Region blivit beviljade EU medel för att bidra till att skapa en god laddinfrastruktur längs de viktigaste vägarna i Jämtlands och Västernorrlands län.

 • ”Smart industri” gynnar både företag och studenter
  Smart industri är ett projekt på initiativ av Näringsdepartementet som i sin tur givit Tillväxtverket i uppdrag att köra projektet.- Det här har varit uppskattat bland företagen. Dom vill öka samarbetet mellan sig och studenterna, och på så sätt behålla kompetensen i regionens näringsliv. Det är vitalt för företagens konkurrenskraft, menar Roger Nöjdh, som projektlett det hela.

 • Miljoner från EU till Västernorrland och Jämtland Härjedalen
  Den 8 juni har Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland prioriterat projektmedel till insatser i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen för totalt cirka 100 miljoner kronor. 


 • Ny roll för sjuksköterskor testas
  Ledningssjuksköterska – det blir den nya titeln för några av Region Jämtland Härjedalens mest erfarna sjuksköterskor ute på sjukhusets vårdavdelningar och vid 1177 Vårdguiden. Testperioden sträcker sig över ett år, med officiell start i början av maj. Det hela rör sig om en ny karriärtjänst för sjuksköterskor med hög eller mycket hög kompetens och/eller specialistutbildning.

 • Patienter drabbade av felaktiga fakturor
  Ett fel inträffade när nya dataservrar installerades på Region Jämtland Härjedalen. Det var när journalsystemet skulle kopplas samman med ekonomisystemet som ett fel uppstod och två olika personnummer kopplades till ett och samma kundnummer. 


 • Laboratorierutiner ses över nationellt för att säkra kvaliteten vid livmoderhalsscreening
  En ny analys av data från det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention presenteras i Läkartidningen idag. Den visar att antalet registrerade fall av livmoderhalscancer i hela Sverige har ökat med cirka 100 fall per år under 2014 och 2015.


 • Forskning x 4
  Om barn med cerebral pares, om trygga barnmorskor, hur undvika komplikationer efter hjärtinfarkt och stroke och om appen Tät.nu Så såg blandningen av regional forskning ut när fyra forskare från Region Jämtland Härjedalen pratade forskning i fredags. Lättsamt och pedagogiskt presenterat. Allt med en konkret och direkt anknytning till patientnyttan i vardagen.

 • Har du fått flera kallelser till din mammografiundersökning?
  I så fall ber vi dig om ursäkt. Vi har tekniska problem i det system som vi använder för att skicka ut kallelserna.

 • Torvalla hälsocentral stänger 1 juni
  Från och med 1 juni stänger Torvalla hälsocentral. Anledningen är att regionens ekonomiska situation kräver flera större besparingsåtgärder och det här är en av flera som genomförs. Stängningen av Torvalla hälsocentral sparar drygt fyra miljoner kronor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se