Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Robert Uitto ny ordförande för Länsteatrarna i Sverige
  Robert Uitto (s) har valts till ny ordförande för Länsteatrarna i Sverige. Robert Uitto från Frösön är för närvarande regionråd vid Region Jämtland Härjedalen. Han har under många år varit ordförande för Estrad Norr, länsteatern i Jämtland Härjedalen och dessutom varit ansvarig kulturpolitiker sedan 2010.

 • Långsam fiberutbyggnad i Jämtlands län under 2018
  68 procent av hushållen i Jämtlands län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2018, vilket är en ökning med 2 procent eller ungefär 1300 hushåll sedan 2017. Snittet av andelen hushåll med snabbt bredband för riket är 82 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

 • Pressinbjudan: Ny webbsajt lovar sexundervisning 2.0
  Nu lanseras webbsajten Normbanken.se som erbjuder ett antal undervisningsfilmer om sex, kärlek och relationer samt handledningsmaterial. Alla elever har rätt till likvärdig sex- och samlevnads- undervisning. Men så ser inte verkligheten ut, kvaliteten på undervisningen varierar stort mellan skolor. En studie* om sexualitet och hälsa bland unga visar att de unga respondenterna anser att skolan har gett för lite kunskap om genus, relationer, jämställdhet, normer och HBTQ.


 • Hur ska framtidens kollektivtrafik se ut i Jämtlands län?
  Region Jämtland Härjedalen arrangerade den 14 mars, 2019 ett seminarium på temat Framtidens kollektivtrafik. Stora utmaningar finns för kollektivtrafiken i Jämtlands län och människor bor förhållandevis glest i vårt stora län.

 • Slutlig årsredovisning presenterad för regionstyrelsen
  Regionstyrelsen har idag haft årets andra sammanträde. På agendan fanns bland flera uppföljningar och årsbokslut den slutliga årsredovisningen för 2018.

 • ”Det var ju bara en liten hjärnskakning”
  – Jag tycker det är viktigt att uppmärksamma vad som kan hända efter att man drabbats av en mild traumatisk hjärnskada. Att lyfta det faktum att det inte alltid är helt oproblematiskt. Jag vill definitivt slå hål på myten om att dom som inte blir bra snabbt är dom som inte kan skärpa sig eller inte har rätt inställning. Det var ju bara en liten hjärnskakning…


 • Förlängd utlysning av stipendier och kulturpris
  Vi förlänger utlysningsperioden för våra kulturstipendier, det samiska stipenidet och kulturpriset till fredag 22 mars. Priset och stipendierna delas ut till personer som är bosatta eller huvudsakligen verksamma i Jämtland Härjedalen.

 • Start för nya köket för patientmat
  Om bara några dagar får patienter på Östersunds sjukhus själva välja sin mat från en meny när de ligger inne. På onsdagen började maten lagas i Region Jämtland Härjedalens nya, moderna produktionskök.

 • Grovjobb ger guldkantat skyltfönster under VM
  Region Jämtland Härjedalens medverkan under vinterns två VM-arrangemang är bara den synliga toppen av ett isberg av jobb under flera års tid.

 • Företagsstöd ger årlig miljöbesparing på 200 000 kWh
  Hakfelt produktion AB, som är en legotillverkare med laser- och gasskärning i Bräcke kommun, är första företaget att söka medfinansiering och få beslut om stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Finansiering kommer från ramprojektet Energieffektiva företag – Jämtland Härjedalen.


 • Hur förverkligar vi den regionala kulturplanen?
  Inbjudan till runda bords-samtal med professionella kulturskapare, dvs yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare inom olika kulturyttringar, och politiker.

 • Låt internationella kvinnodagen lyfta jämställdhetsfrågorna
  Region Jämtland Härjedalen lyfter arbetet med allas lika värde på många olika sätt i vardagen. Den 8 mars släpps en webbutbildning i jämställdhet publikt och regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson uppmanar till ett experiment med hashtaggen #bytplatsförendag.


 • Säkra Storsjön som vattenresurs på kort och lång sikt
  Regionala utvecklingsnämnden motsätter sig den föreslagna gruvbrytningen i Oviken med anledning av miljö- och hälsorisker på kort och lång sikt.


 • Docenterna
  Ett resultat av en gynnsam akademisk miljö. Antalet docenter och professorer ökar inom väggarna hos Region Jämtland Härjedalen. Här har vi nöjet att få presentera de två första för i år. Mikael Lilja, docent i allmänmedicin och Joakim Hennings, docent i kirurgi.

 • Ny checklista för säker kirurgi filmades i Östersund
  Östersund har som ett av en handfull sjukhus i Sverige under hösten 2018 testat en ny checklista för att öka patientsäkerheten vid operationer. Slutfasen i arbetet resulterade i två dagars filminspelning med ett brittiskt filmteam och personal från Östersunds sjukhus som också deltagit i testarbetet. I mars 2019 ska det svenska initiativet "Checklista för säker kirurgi 2.0" officiellt rullas ut i hela landet och därefter väntar, förhoppningsvis, en internationell lansering.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se