Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Konstens vecka – lyfter samtidskonsten
  - Årets tema är digitalisering. Man tror att den största påverkan på samtidskonsten framöver kommer att vara digitaliseringen. Det handlar inte bara om att man kanske använder digitala metoder när man skapar sin konst, utan även alla möjligheter som idag finns för att visa upp sin konst digitalt. Så man får tänka ordet digitalisering väldigt brett! Det säger Ellen Hyttsten, ordförande Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen.


 • Nya öppettider i receptionen på Östersunds sjukhus
  Från och med måndagen den 30 september gäller de här öppettiderna för receptionen i foajén:

 • Regionplan och budget för 2020-2022
  Regionstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde förslag till regionplan och budget för 2020-2022. Den kommande perioden ligger stort fokus på att få ordning på ekonomin.

 • Regionens delårsbokslut sämre än budget
  Region Jämtland Härjedalens resultat till och med augusti 2019 är 91 miljoner kronor sämre än budget, vilket är 20 miljoner kronor sämre än föregående år. Personalkostnader står för den i särklass största ökningen av kostnader.

 • Pressinbjudan: Avslutningskonferens för projekt Öppen Arena: Har vi råd att inte ta tillvara på länets arbetskraftsreserver?
  Projekt Öppen Arena vill att alla människor ska få rätten att vara saknad och behövd. Har vi råd att inte ta tillvara på länets arbetskraftsreserver –sett ur ekonomiskt perspektiv, individhänseende och även utifrån vår bristande kompetensförsörjning i länet?


 • Ovikenmusik får Mittnordiskt kulturpris
  Föreningen Ovikenmusik tilldelas 2019 års Mittnordiska kulturpris på temat publikutveckling. Priset på 30 000 SEK delas ut av Mittnordenkommittén under de Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad 20-22 november.   

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom bildandet av ett Barnahus
  – Våld mot barn och ungdomar ökar i länet, inte minst via Internet, liksom orosanmälningar från vården, säger Cristine Persson (C).
  Hälso- och sjukvårdsnämnden tog därför idag Regionens beslut om samarbete kring ett Barnahus i länet. 


 • Region Jämtland Härjedalen delar ut nytt kulturstipendium
  Regionala utvecklingsnämnden beslutade 17 september att dela ut tre arbetsstipendier på vardera 50 000 kronor. Stipendiaterna är Nayla Espinosa Garcia, scenkonst, Linda Petersson, bildkonst samt Elin Olofsson, litteratur. Det är första gången stipendierna delas ut.

 • Nu kan infektionskänsliga resenärer åka med Ambuss
  Tidigare har patienter med sänkt immunförsvar inte haft möjlighet att åka med Ambuss, trots att behovet har funnits. Nu har en isoleringsplats skapats på bussen för att minska smittorisken och ge tryggare resor.

 • Det rullar på i Brunflo
  – Kanonfin är den, och det här känns riktigt kul! Britta Ahlin, enhetschef på Brunflo hälsocentral, ger arbetsplatsens senaste nytillskott högsta betyg.

 • Utbildning för bredare hbtq-perspektiv
  Alla ska bemötas professionellt och likvärdigt oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det är bakgrunden till att Region Jämtland Härjedalen hbtq-utbildar ytterligare verksamheter.

 • Sprututbyte för mindre smittspridning och minskat missbruk
  Nu öppnar Region Jämtland Härjedalen en sprututbytesmottagning på Östersunds sjukhus där personer som missbrukar narkotika kan få ut rena sprutor och kanyler.

 • - Vi måste våga gasa!
  Malin Holmström, sjuksköterska och e-hälsosamordnare på Brunflo hälsocentral tvekar inte på orden.- Vi måste våga gasa på nu kring utvecklingen av e-besök i vården. Vi kommer i framtiden inte att kunna ta hand om alla de patienter som söker vård på det traditionella och gamla sättet med fysiska besök, vårdpersonalen kommer inte att räcka till. Även om vi skulle få alla gymnasieungdomar i Sverige att genomföra sin utbildning på vård- och omsorgsprogrammet så skulle det inte räcka för att fylla alla luckor i bemanningen som finns idag.

 • Kyltornet på Östersunds sjukhus nu fritt från legionellabakterier
  I slutet av augusti upptäcktes legionellabakterier vid en rutinprovtagning av vattnet i kyltornet på Östersunds sjukhus. Senaste mätningarna visar att åtgärderna haft effekt, men nya rutinprovtagningar visar på förekomst av legionella vid en annan del av sjukhuset.

 • Barnmorskans samtal om levnadsvanor – Tema Alkohol 
  Blivande föräldrar har rätt till information och stöd för att kunna göra hälsosamma val. Mödrahälsovårdens barnmorskor ska kunna erbjuda uppdaterad information och stöd redan när kvinnan planerar en graviditet. Det är grunden vid torsdagens konferens för barnmorskor och läkare inom mödrahälsovård.


 • Ny flexibel högskoleutbildning för kulturskolans pedagoger
  Nu startar en ny utbildning på högskolenivå för personer med konstnärlig kompetens som vill fylla på med pedagogiska kunskaper för att arbeta i musik- och kulturskolan. För dig som redan jobbar i kulturskolan finns också gott om inspiration och fördjupning.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se