Politisk organisation

Politisk organisation från 1 januari 2019

Region Jämtland Härjedalens politiska organisation Regionfullmäktige (55 ledamöter) Regionrevisoerna Revisionskontoret Patientnämnden (5 ledamöter) Patientnämndens kansli Gemensam nämnd för samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner. (9 ledamöter) Gemensam nämnd för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter (9 ledamöter) Regionsstyrelsen (13 ledamöter) Tillgänglighetsråd Pensionärsråd Regionala utvecklingsnämnden (13 ledamöter) Hälso- och sjukvårdsnämnden (13 ledamöter) Regionens samverkansråd

Regionråd

Enligt reglementen för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden som gäller fr.o.m. 1 januari 2019 benämns ordföranden och vice ordförandena som regionråd/oppositionsråd. Region Jämtland Härjedalen har elva regionråd.

Regionstyrelsens ordförande och vice ordföranden
Eva Hellstrand (C), Ordförande
Lars-Erik Olofsson (KD), 1:e vice ordförande
Ann-Marie Johansson (S), 2: e vice ordförande
Robert Hamberg (M), 3:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och vice ordföranden
Tom Silverklo (C), Ordförande
Lennart Ledin (L), 1:e vice ordförande
Bengt Bergqvist (S), 2:e vice ordförande
Christine Persson (C), 3:e vice ordförande

Regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice ordföranden
Elise Ryder Wikén (M), Ordförande
Karin Thomasson (MP), 1:e vice ordförande
Robert Uitto (S), 2:e vice ordförande

I menyn till vänster finns en beskrivning om de olika politiska organen och vilka ledamöter som sitter i respektive organ. Under hitta din politiker finns kontaktuppgifter till alla förtroendevalda inom Region Jämtland Härjedalen. Kontaktuppgifter till våra regionråd finner du även under pressbilder.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214