Politisk organisation

Politisk organisation från 1 december 2015

Region Jämtland Härjedalens politiska organisation Regionfullmäktige (55 ledamöter) Patientnämnden (5 ledamöter) Patientnämndens kansli Regionrevisoerna Revisionskontoret Gemensam nämnd för IT-drift och stöd (7 ledamöter) Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distrubution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel (9 ledamöter) Regionsstyrelsen (13 ledamöter) Utskottet för ekonomi Utskottet för personal Utskottet för hälso- och sjukvård Regionala utvecklingsnämnden (13 ledamöter) Regionens samverkansråd (11 ledamöter) Tillgänglighetsråd Pensionärsråd Arbetsutskottet Utskottet för infrastruktur Vårdvalsnämnden (5 ledamöter)

Regionråd

Enligt reglementen för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden som gäller fr.o.m. 1 januari 2015 benämns ordföranden och vice ordförandena som regionråd/oppositionsråd. Region Jämtland Härjedalen har sju regionråd.

Regionstyrelsens ordföranden och vice ordföranden
Ann-Marie Johansson (S), Ordförande
Christer Siwertsson (M), 1:e vice ordförande
Elin Lemon (C), 2: e vice ordförande
Bengt Bergqvist (S), 3:e vice ordförande

 

Regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice ordföranden
Robert Uitto (S), Ordförande
Susanne Wallner (M), 1:e vice ordförande
Eva Hellstrand (C), 2:e vice ordförande

I menyn till vänster finns en beskrivning om de olika politiska organen och vilka ledamöter som sitter i respektive organ. Under hitta din politiker finns kontaktuppgifter till alla förtroendevalda inom Region Jämtland Härjedalen. Kontaktuppgifter till våra regionråd finner du även under pressbilder.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214