Målområde Kollektivtrafik

En person klädd i varm jacka, mössa, halsduk och hörlurar åker buss.

Kollektivtrafikens tillgänglighet är grundläggande för många människors sociala inkludering och tillgång till deltagande i samhället och bidrar därmed till förbättrad folkhälsa. Kollektivtrafik i form av bussar och tåg inom länet och över länsgränser är ett verktyg för att möjliggöra arbetspendling, studier och fritidsaktiviteter, men även att fler kommer till länet och besöker oss. Kollektivtrafik spelar en viktig roll i att bidra till att uppfylla länets miljö- och klimatmål.

Tillsammans med kommunernas samhällsplanering och andra intressenter skapas förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken utifrån de olika behov och utmaningar som finns i olika delar av länet. Människors beteenden förändras i takt med den snabba teknikutvecklingen.
Det ställer krav på kollektivtrafiken att finna anpassningar som passar både dagens och framtidens resenärer. Samtidigt har världsläget med ökad inflation och ökade drivmedelskostnader en stor påverkan på kollektivtrafikens ekonomi. Det gäller att hitta rätt balans mellan att öka utbudet och därmed kostnaderna och samtidigt öka antalet resor och intäkter. Marknadsföring, omvärldsbevakning och framtagandet av prognoser är viktigt i detta arbete.

 

Så här gör vi för att nå målet

De resultat som redovisas är hämtade från den senaste uppföljningen. Uppföljning görs per april, per augusti och per helår.